Polder bij de Blesse onder water gezet

De nieuw aangelegde waterberging ten noorden van de Blesse is op woensdag 30 januari voor een deel onder water gezet. De schuif werd open gedraaid waarna het water vanuit de Linde het nieuwe natuurgebied instroomde. Het gebied is ongeveer 25 hectare groot en wordt straks door It Fryske Gea onderhouden. Het is een succesvolle samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân, It Fryske Gea en gemeente Weststellingwerf.

Polder Bij De Blessse Onder Water Gezet

‘Het is mooi om te zien dat zo’n polder nu een natuurgebied is én tegelijkertijd extra water kan herbergen’, aldus Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. De voormalige polder is aangelegd als natuurgebied. Het zorgt voor extra waterberging in het beekdal van de Linde. “Extra ruimte voor water wordt steeds belangrijker. Door de klimaatverandering moeten we daarvoor steeds meer ruimte zoeken. We willen bij hoosbuien het water kunnen opvangen en bij droge perioden voldoende water hebben”, legt Marian Jager uit.

Het nieuwe natuurgebied heeft een zuiverende werking door de rietoevers en toekomstige waterplanten die hier gaan groeien. “Samen met de petgaten (= gaten, ontstaan door uitbaggeren van veen) aan de noordzijde van de Linde is het een prachtig gebied geworden. Hier ontstaat waardevolle natuur met bijzondere planten en dieren”, aldus Ane Zijlstra van It Fryske Gea.

180.000 kuub water

De voormalige polder heeft een oppervlakte van ongeveer 25 hectare en kan zo’n 180.000 kuub water opvangen. In de zomer zorgt het hogere waterpeil voor minder verdroging in de aanliggende natuurgebieden. In de winter kan het gebied het te veel aan water in de Linde opvangen. Bij extreme weersomstandigheden kan de waterstand in de Linde wel oplopen met 0,75 m tot NAP en +0,25 m boven het maaiveld.

Klimaatverandering

Marian Jager: “We willen droge voeten en schoon water tegen zo laag mogelijke kosten. Tegelijkertijd vraagt klimaatverandering om extra investeringen.” Bijvoorbeeld in het verbeteren van dijken en oevers en kaden. In het vergroten van de capaciteit van gemalen en in aanleg van extra waterberging. Ze vervolgt: Wetterskip Fryslân kijkt daarom samen met belanghebbenden hoe we de effecten van klimaatverandering kunnen beperken en ze tegelijkertijd betaalbaar houden.”

De nieuw aangelegde waterberging ten noorden van de Blesse is op woensdag 30 januari voor een deel onder water gezet. Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, en Ane Zijlstra van het Fryske Gea draaiden gezamenlijk de schuif open waarna het water vanuit de Linde het nieuwe natuurgebied instroomde.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies