Resultaat broedvogels tellen op Ameland

Op Oost-Ameland zijn dit voorjaar de broedvogels geteld. Met als resultaat 66 soorten broedvogels op totaal 611 hectare, waaronder bijzondere soorten als de Lepelaar (voorlopig aantal minimaal 148 nesten), Velduil (1 paar) en Tapuit (24 paren). Maar ook van de algemenere soorten zijn er leuke resultaten. Wist je dat er bijna 40 paar Nachtegalen broeden in de natte duinvalleien?

Bijzondere vondsten

Op kwelder De Hon broedt al enkele jaren een paar Grote Mantelmeeuw, met jaarlijks 70 broedparen op de Wadden en in de Delta een zeldzame broedvogel in Nederland! Na een mislukt eerste legsel is ons paar opnieuw begonnen (zie foto nest op 9 juni), en afgelopen maandag waren er 2 jongen aanwezig (zie foto van 2 juli). Gelukkig hebben ze het hoge tij van 15 juni overleefd. Verder een leuke vondst: er zijn enkele kolonies Oeverzwaluwen aanwezig in afgeslagen duintoppen (totaal 24 nesten, zie foto).

Jelle Postma (coördinator broedvogels Waddengebied en Fryslân)

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies