Samen vooruit met ‘Kring-Loop’- landbouw

Doelgericht wandelen naar Den Haag. Dat deed directeur Henk de Vries van It Fryske Gea afgelopen dinsdag 14 januari. Maar niet alleen. Ruim 50 organisaties, waaronder Kening fan ‘e Greide, Wereld Natuur Fonds, Netwerk GRONDig, Triodos en BioNext en hun achterban trokken de wandelschoenen aan om met deze ‘Kring-Loop’ aandacht te vragen voor kringlooplandbouw. Hiervoor hebben de organisaties gezamenlijk een 10-stappenplan ontwikkeld om de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren. Het plan is bij de finish aan minister Schouten overhandigd.

Positieve reacties op gezamenlijk initiatief

Minister Schouten heeft dinsdag het 10-puntenplan positief in ontvangst genomen. Ze geeft aan dat de grote opkomst wordt gewaardeerd, evenals het laten zien van de mogelijkheden voor verbinding tussen natuur en landbouw. Het plan biedt gespreksstof voor de toekomst.

Ook Henk de Vries, directeur It Fryske Gea, kijkt terug op een geslaagde actie:

“ Het was een vriendelijke manier om de minister te steunen in haar aanpak om tot een betere vorm van landbouw te komen. Er was veel support voor. En we hopen uiteraard dat ze het gaat waarmaken. ”

Het plan geeft gehoor aan de gezamenlijke wens om ons voedselsysteem binnen de draagkracht van de aarde te organiseren. De overheid moet snel in actie komen, aangezien het huidige systeem niet meer houdbaar is. In het plan staat de overkoepelende visie voor de toekomst (2040).

Het eerste deel van deze visie luidt als volgt:
Nederland is dan een land met een natuurinclusief kringlooplandbouw-voedselsysteem. Met een rijke biodiversiteit aan onder andere bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. Met een gezonde bodem, frisse lucht, schoon en voldoende (grond-) water, gezonde producten en gezond vee. Met een aantrekkelijk en gevarieerd landschap. Met een circulaire, klimaatneutrale voedseleconomie, bewuste burgers die bereid zijn een reële prijs voor hun voedsel te betalen en boeren die een goed inkomen verdienen doordat ze een aantrekkelijke beloning krijgen voor het natuurinclusief en circulair produceren van voedsel. Ook toekomstige generaties willen met dit perspectief graag boer worden.

Meer over kringlooplandbouw lezen?

www.itfryskegea.nl/kring-loop
www.dewegvooruit.nl

Samen vooruit…

De Kring-Loop werd landelijk gedragen en is een initiatief van: Kening fan ‘e Greide, It Fryske Gea, Symphony of Soils, De Natuur- en Milieufederaties, Urgenda, Natuurmonumenten, LandschappenNL, Greenpeace, Caring Farmers, Transitie Coalitie Voedsel, Triodos Bank, Netwerk GRONDig, Wereld Natuur Fonds, CSA Netwerk Nederland, Circulair Friesland, Netwerk Natuur-Inclusieve Landbouw, Toekomstboeren, TAPP Coalitie, Bionext, Friese Voedselbeweging, Voedsel Anders, Herenboeren, Team Ecosys, Netwerk ter bevordering van biocyclische veganlandbouw, Het Groninger Landschap, Stichting Voedselbosbouw Nederland, Avalon, Stichting Drechtstadsboer, Boerenraad, Vogelbescherming Nederland, Milieudefensie, Slow Food Youth Network, de BioTuinders, Landschap Noord-Holland, Biohuis, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Biowad, Louis Bolk Instituut, Soorten NL, Stichting Demeter, Bio-Logisch-Limburg, Aeres Warmonderhof, Terrestris, BD-vereniging, Zonnehoeve, de Fryske, Stichting Bio-Ki, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Natuur&Milieu, BioNederland, Hofweb en Grootouders voor het Klimaat.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies