Stinzenplanten in Fryslân

‘Stinzenplanten in Fryslân’ komt komende donderdag 23 april uit! Een rijk geïllustreerd boek zoals dat heet, want het staat boordevol prachtige foto’s van de verwilderende voorjaarsbloeiers in het historisch groen. Stinzenplanten zijn bol-, knol- en wortelstokgewassen die soms al eeuwen geleden zijn aangeplant op Friese landgoederen zoals Martenastate, Jongemastate en het Wikelerbosk van It Fryske Gea.

We zien de stinzenplanten nu volop bloeien bij buitenplaatsen, op boerenerven en in tuinen bij pastorieën of andere woningen waar vroeger de notabelen woonden. Het boek gaat over de historie, de aanleg, het onderhoud en het beheer van de stinzenflora op belangrijke vindplekken in Fryslân. En niet te vergeten staan er achttien portretten in van de meest karakteristieke of belangrijkste stinzenplanten van Fryslân. Ze hebben prachtige namen als Haarlems klokkenspel, Italiaanse aronskelk, winterakoniet en vingerhelmbloem. De schitterende foto’s maken het boek tot een echt collectorsitem!

Florist D.T.E. van der Ploeg

Stinzenplanten komen in heel Nederland voor, maar Fryslân neemt een belangrijke plaats in voor wat betreft de geschiedenis ervan. Daarom komen in dit boek ook de cultuurhistorische aspecten aan de orde, zoals de tuinkunst en de geschiedenis van de flora. In het boek is daarnaast aandacht voor de belangrijkste floristen, die veel studie hebben gemaakt van deze bijzondere groep planten. Het is een voortzetting van het onderzoekswerk van de Friese florist D.T.E. van der Ploeg. Van der Ploeg was in meerdere functies meer dan veertig jaar betrokken bij It Fryske Gea en onder meer voorzitter Martenastate. Naast zijn specialisme stinzenplanten, was hij een betrokken en gewaardeerd natuurman. Zijn dochter Nynke van der Ploeg schreef een bijzonder voorwoord voor dit nieuwe boek.

Alle kennis gebundeld

De redacteuren/ auteurs van ‘Stinzenplanten in Fryslân’ zijn veelal bekenden voor ons. Henk Buith is, naast voorzitter van Martenastate nu, sinds lange tijd nauw betrokken bij It Fryske Gea. Eerder als bestuurder en nog steeds als commissielid. Hij was een enorme (schone) motor voor dit boek! Stefien Smeding is medewerker cultuurhistorie bij It Fryske Gea en is daarmee onder meer de schakel tussen de ontwikkeling en het beheer van al onze parken en bossen waar veel stinzenplanten voorkomen. Heilien Tonckens is de specialist op het gebied van stinzenflora. Gepassioneerd door de stinzenplanten adviseert ze It Fryske Gea over het beheer van onze terreinen en voorziet ze ook onze vrijwilligers van praktische adviezen voor aanplant en beheer. Aad van der Burg was als docent en directeur van AOC Friesland en het Nordwin College een inspiratiebron voor veel aanstormend talent in de groene en duurzame wereld. It Fryske Gea mag sinds enkele jaren en hopelijk in de toekomst genieten van zijn praktische beheerkennis van de stinzenflora. Ook hopen wij Aad nog vaak te zien voor It Fryske Gea bij excursies over de stinzenflora op Martenastate.

Start verkoop

‘Stinzenplanten in Fryslân’ is een gezamenlijke uitgave van Vereniging It Fryske Gea, Stichting Martenastate en Noordboek Natuur. Het is te koop in boekwinkels en online voor €22,50 (ISBN 978 90 5615 622 0).

Lees meer over dit unieke boek >>

Stinzenfloragids

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies