Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Het bestuur nodigt de leden van It Fryske Gea van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. De corona-pandemie maakt het noodzakelijk dat de vereniging dit jaar digitaal vergadert op dinsdag 15 juni 2021 vanaf 19:00 uur.

AGENDA

 1. Opening door mw. J. Vlietstra, voorzitter
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering op 7 december 2020
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Activiteiten & Resultaten 2020 concept jaarverslag 2020
  De directeur van It Fryske Gea, Henk de Vries, blikt in een korte presentatie terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar komend jaar.
 5. Verslag RvT
  Korte toelichting door de voorzitter van de Raad van Toezicht Henk Wubs
 6. Vaststelling jaarrekening en décharge bestuur
  a. vaststelling jaarrekening
  b. décharge bestuur
 7. Afscheid bestuurslid Johannes Houtsma
 8. Verkiezing nieuw bestuurslid
  Het voorgedragen bestuurslid, Peter Jelsma, stelt zich tijdens de vergadering kort aan u voor.
 9. Afscheid lid Raad van Toezicht Fred de Jong
 10. Herverkiezing leden Raad van Toezicht
  Henk Wubs, Klaas Zwart en Yme Bouma worden voorgedragen voor een volgende termijn van 4 jaar.
 11. Perspectief Natuerlik Fryslân 2050
  Hoofd Natuurkwaliteit en adjunct-directeur Chris Bakker presenteert deze visie. In Natuerlik Fryslân geven vier Friese natuurorganisaties aan hoe natuur en landschap kunnen helpen om te gaan met de grote veranderingen die op Fryslân afkomen. De visie laat zien welke kansen dat biedt voor een rijkere natuur en landschap in onze provincie. Via de chat kunt u tijdens deze presentatie vragen stellen.
 12. Behandeling vragen & sluiting
  Vragen/opmerkingen voor de rondvraag graag vooraf mailen naar info@itfryskegea.nl

Aanmelden is noodzakelijk en kan tot dinsdag 8 juni 12.00 uur via info@itfryskegea.nl onder vermelding van uw naam en uw lidnummer. Na aanmelding krijgt u per email een ontvangstbevestiging en instructies.
Op de dag van de vergadering ontvangt u een mail waarmee u ‘in een muisklik’ kunt deelnemen. Om technische redenen kunnen maximaal 150 leden deelnemen aan de vergadering. Toelating vindt plaats op basis van tijdstip van binnenkomst van aanmelding.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies