WOLKOM! Algemene Ledenvergadering 2022

Pieter Winsemius verzorgt voor de leden van It Fryske Gea een lezing met als titel ‘De Natuurtrilogie’. Dit doet hij tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 7 juni 2022. Milieu, natuur en duurzaamheid stonden en staan nog steeds centraal in zijn werk als bestuurder bij overheid en in het bedrijfsleven. We kijken reikhalzend uit naar de enorme hoeveelheid kennis en prachtige ervaringen die Pieter Winsemius wil delen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Wat een eer! Het bestuur nodigt de leden van It Fryske Gea van harte uit.

Waar en wanneer?

Datum en aanvang: 7 juni 2022, 19:30 uur
Locatie: Hotel Tjaarda, Koningin Julianaweg 98, 8453 WH Oranjewoud

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering 15 juni 2021
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. 2021 in vogelvlucht
  We blikken terug op het afgelopen jaar met de beeld compilatie ‘2021 in vogelvlucht’.
 5. Verslag Raad van Toezicht
  Korte toelichting door de voorzitter van de Raad van Toezicht Henk Wubs
 6. Verkiezing nieuw lid RvT
  RvT doet een voordracht voor een nieuw lid tijdens de vergadering.
 7. Afscheid RvT-lid Klaas Zwart
 8. Financiën
  a. vaststelling jaarrekening
  b. décharge bestuur
  c. stapsgewijze contributieverhoging 2023 en 2024
 9. Herverkiezing bestuurslid Henk Dommerholt
  Henk Dommerholt wordt voorgedragen voor een volgende termijn van 4 jaar.
 10. Verkiezing nieuw bestuurslid
  Het voorgedragen bestuurslid, Dennis Mous, stelt zich tijdens de vergadering kort aan u voor.
 11. Afscheid bestuurslid Michel de Koe
 12. Pieter Winsemius: De Natuurtrilogie
  De grutto in de laaggelegen weidegebieden van Nederland, de zeehond in de Wadden en de zalm in de Rijn zijn de drie icoonsoorten in ‘De Natuurtrilogie’ van Pieter Winsemius.
 13. Omfreegjen en slúting

Aanmelden

Als lid van It Fryske Gea bent u van harte welkom. U dient zich van tevoren, uiterlijk 6 juni aan te melden bij het secretariaat via telefoon 0512 – 38 14 48 of e-mail info@itfryskegea.nl. Na aanmelding krijgt u een bevestiging toegezonden. Nog geen lid? U steunt It Fryske Gea en daarmee bijvoorbeeld de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto in Fryslân al vanaf €19,50 per jaar. Word lid.

Bekijk hieronder de film met het jaarverslag 2021. Overige stukken zijn in te zien via itfryskegea.nl/jaarverslag

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies