Vijf zeearendjongen in It Fryske Gea

Ook dit jaar hebben er weer drie zeearendkoppels It Fryske Gea gevonden als vruchtbare broedplaats. In twee nesten zitten twee jongen en in het derde nest zit er één. Een prachtig totaal van vijf zeearendjongen die binnenkort hun vleugels uitslaan. Op afstand kunnen we volop meegenieten!

zeearenden alde feanen

Alde Feanen geliefd bij de zeearend

Lange tijd was de zeearend een zeldzame wintergast in ons land, maar hij voelt zich de afgelopen jaren steeds meer thuis in Nederland. In 2017 broedde er voor het eerst een zeearend-paar in het Nationaal Park de Alde Feanen. En met succes, het lukte hen om dat jaar één jong groot te brengen. In 2018 en 2019 bleef dit paar hun territorium trouw, waarna er achtereenvolgens nog eens twee en één jong het nest vliegvlug verlieten. In 2020 kozen de zeearenden voor een nieuwe locatie voor hun nest, waar ze twee jongen succesvol groot brachten. Dit is de plek waar dit jaar de nestcam hangt én waar we twee jonge zeearenden groot zien worden! ‘We moatte goed beseffe dat dit echt unyk is, sa foar de kamera’, aldus weidevogelcoördinator Sip Veenstra.

Het is ook niet zo gek dat de zeearend dol is op de Alde Feanen. Met bijna 4000 hectare is het gebied één van de grootste moerasgebieden in West-Europa en kent het een afwisselend landschap met veel water, rietlanden en een grote diversiteit aan dieren en planten. Het nest bevindt zich in de zomerpolder in de Alde Feanen, waar het voor de zeearenden tafeltje-dek-je is. Het mannetje zit dagelijks op een paal bij het water en de jonge ganzen, vissen en meerkoeten zwemmen letterlijk voor zijn grote gele snavel langs.

Volop ruimte en voedsel in de Galamadammen

Bij de Fluezen is het weer ook raak! Hier broedt nu voor het vijfde jaar de zeearend. In 2017 en 2018 mislukten de broedpogingen, maar daarna keerde het tij. Dit jaar is er één jong te zien op het nest. Het nest bevindt zich in het Koudumerbosk, waar geen mensen (mogen) komen. De rust maakt dat ze zich vertrouwd voelen en de weidse omgeving biedt voldoende voedsel. It Fryske Gea vindt het mooi dat omstanders hiervan kunnen meegenieten. Het nest is vanaf de openbare parallelweg te bewonderen en geïnteresseerden weten dat rust cruciaal is. Dit jong is intussen acht weken oud en al flink groot!

IJsselmeerkust

Dat de zeearend zich langzaamaan steeds meer vestigt in Fryslân laat zich door de toenemende broedgevallen goed zien. Toch is het nog steeds een zeldzame en kwetsbare soort, die ook zo weer kan weggaan. Districtshoofd Germ van der Brug: ‘rust zorgt ervoor dat de zeearend zich in onze provincie vestigt. Teveel commotie rondom de nesten kan dit verstoren.’ Maar ook aan de IJsselmeerkust is voor het tweede jaar op rij broedsucces! Ook hier zijn momenteel twee jongen te zien. Dat komt op het prachtige aantal van vijf zeearendjongen in onze gebieden!

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies