WEL of NIET zelfstandig rommel opruimen?

Medewerker Richard Bonthuis werd gisteren verrast door deze twee enthousiaste dames die op eigen initiatief meehielpen de rommel op te ruimen in Noard-Fryslân Bûtendyks (kwelder Westhoek). Na een gesprek bleek dat ze het niet konden aanzien en zich geroepen voelden om mee te helpen. Dit en nog vele andere berichten, verzoeken en hulpacties komen de afgelopen dagen en nu nog steeds tot stand. PRACHTIG, dat iedereen zo betrokken is en de noodzaak ziet en voelt om iets te doen. Hiervoor zijn we zeer dankbaar! Echter is het voor de natuur niet altijd de beste oplossing. We begrijpen dat dit soms wat onduidelijk is. Onderstaand daarom antwoord op de vraag: is het WEL of NIET verstandig om zelfstandig rommel op te ruimen?

Opruimers WaddenzeeAukje Postma en Loesanne Velstra , met lading opgeruimde rommel

Rust op de kwelders is belangrijk

Kwelders zijn een belangrijk leefgebied voor vogels. Niet alleen in de zomer als broedgebied, maar ook in de winter als slaapgebied voor ganzen en hoogwatervluchtplaats voor tienduizenden wadvogels zoals wulpen en scholeksters. Om die reden is het belangrijk dat niet overal tegelijk mensen op de kwelders lopen. Na de eerste spontane acties die absoluut noodzakelijk waren, willen we nu graag de zoekacties coördineren om daarmee ook de noodzakelijke rust op de kwelders te kunnen garanderen.

Wadvogels foerageren tijdens eb op de slikplaten van de Waddenzee, maar rusten tijdens hoog water uit op de kwelders. Voedsel is schaars in de winter en verspilling van energie moet voorkomen worden om de vogels in goede conditie te houden. Elke keer dat vogels opvliegen, gaat er energie verloren. Om die reden is het van groot belang om verstoring van vogels zoveel mogelijk te voorkomen. Voor ganzen die slapen op de kwelders geldt hetzelfde.

Rommel even laten liggen

Een logische gedachte is dat alle rommel zo snel mogelijk moet worden opgeruimd. Dit is alleen niet altijd het beste. Vanuit het oogpunt van de natuur kan het soms beter zijn de rommel even te laten liggen. Dit is vandaag bewezen, want met het hoge tij spoelen kwelders schoon en hoopt het vuil zich onder aan de zeedijk op.

Ga niet meer zelfstandig opruimen

Waarschijnlijk zijn ook in de komende tijd opruimacties noodzakelijk, waarbij de inzet van vrijwilligers onmisbaar is. Voor onze gebieden wordt dit gecoördineerd door Wetterskip Fryslân en de Veiligheidsregio Fryslân. Zij communiceren via hun website waar hulp nodig is en hoe. Ook wij zullen daar via de gebruikelijke media over communiceren (website, Facebook en Twitter).

Nogmaals dank voor alle hulp en inzet, maar voor nu is ons verzoek om niet zelfstandig te gaan opruimen.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies