Faunavoorzieningen

2021 is het ‘Jaar van de Otter’! Dit prachtige zoogdier is, na de herintroductie in 2002, met een snelle opmars bezig en ook in Fryslân komt het dier weer in allerlei gebieden voor! Verbetering van de waterkwaliteit en de aanleg van nieuwe moerasgebieden hebben hieraan bijgedragen, maar ook de realisatie van faunavoorzieningen. Buizen, duikers, looprichels en geleidende rasters zorgen ervoor dat het dier veilig kan oversteken. Niet alleen de otter, maar ook tal van andere dieren (haas, egel, das, kleine marterachtigen, amfibieën en reptielen) maken hiervan dankbaar gebruik. Op deze kaart staat de (voorlopige) inventarisatie van de locaties waar faunavoorzieningen liggen.

Voorlopige inventarisatie

Of bekijk de kaart hier

Oplossing otterknelpunt bij Wirdum

Bij het knelpunt bij Wirdum verbinden verschillende oude brede vaarten De Alde Feanen met de Zwette. Otters gebruiken deze waterwegen graag, maar spoor en snelweg vormen obstakels. Daardoor gaan de dieren aarzelen en zoeken, waardoor ze ook op de weg terecht kunnen komen. Een zogenaamde droge faunabuis onder de A32, voorzien van een goed begeleidend raster, zou de oplossing van dit belangrijke otterknelpunt zijn. It Fryske Gea wil zich daarom middels haar Otterprogramma, samen met de provincie en Rijkswaterstaat, sterk maken voor een veilige passage van de A32; voor dieren én voor automobilisten.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies