Wie zijn wij

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. We hebben als doel de bescherming, het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Op het moment beheren we meer dan 60 verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van zo’n 21.000 hectare. Dit doen we niet alleen. We worden gesteund door ruim 30.000 leden! Met zijn allen beschermen we de natuur in de mooiste provincie van Nederland.

Al negentig jaar op de bres voor natuur

Op 22 februari 1930 is de Vereniging It Fryske Gea opgericht door Meint Wiegersma. In deze periode werd het Friese natuurschoon bedreigd door grootschalige ontginningen en groeide het besef dat deze natuur beschermd moet worden. Het eerste natuurgebied ‘de Landweer’ nabij Bakkeveen werd aan de natuurvereniging geschonken en daarna volgden er al snel meer. Tegenwoordig beheren we ruim 60 natuurreservaten, waaronder kleine pareltjes zoals Park Jongemastate, maar ook grotere gebieden als het Rysterbosk, Lendevallei, Noard-Fryslân Bûtendyks en Nationaal Park de Alde Feanen.

“Zorg voor natuur en landschap staat bij ons voorop. Verwerving, ontwikkeling en beheer van natuurterreinen is de belangrijkste kerntaak. Het gaat hierbij om het behoud van landschappelijke waarden, flora en fauna.”

De gebieden worden dusdanig beheerd dat de kwaliteit wordt behouden of verbeterd. Alle beheersmaatregelen zijn afgestemd op het soort gebied, zoals bos, heide, weidevogel- en botanisch grasland, wetland, moeras, kwelder en duingebied.

It Fryske Gea laat mensen – zolang het de natuur niet schaadt – ook graag genieten van de natuurgebieden. Daarom is het merendeel van onze meer dan zestig terreinen vrij toegankelijk voor publiek. Ook organiseren we jaarlijks enkele honderden activiteiten. Jaarlijks heten we honderdduizenden bezoekers – jong en oud – welkom in onze natuurgebieden.

De Vereniging It Fryske Gea

Bij de oprichting is bewust voor de verenigingsvorm  gekozen. Op deze manier worden zoveel mogelijk mensen bij natuurbescherming betrokken en hebben alle leden een stem. Trots zijn we dan ook op het feit dat It Fryske Gea inmiddels ruim 30.000 leden telt.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies