Zoeken pictogram Contact pictogram Favorieten pictogram 0 Webshop pictogram 0 Menu pictogram

Voor iedereen die van de Friese natuur houdt

Hoe we het doen

It Fryske Gea wordt gesteund door vrijwilligers, maar heeft ook 60 medewerkers in dienst. Onder leiding van de directie en het bestuur werken we aan de bescherming van de Friese natuur. De dagelijkse bedrijfsvoering ligt in handen van onze directeur Henk de Vries.

Organisatie

Omdat we een vereniging zijn hebben we te maken met een Raad van Toezicht die toeziet of alles goed gaat, meedenkt, praat en mee beslist over de hoofdlijnen van het beleid. Daarnaast adviseren drie verschillende commissies over specialistische vakgebieden. Deze commissies bestaan uit vakinhoudelijke experts met hart voor de natuur.

  1. commissie Verenigingszaken & Communicatie
    mw. prof. dr. J. van der Meer-Kooistra (voorzitter), M. Dijkhof, R. Galema, H. Heeringa, ir. J. Houtsma, D. Kootstra, ing. H.J. Miedema, D. van Oosten, M. de Roos, J.W. Visser BEc en Th. Wiersma
  2. commissie Natuurkwaliteit
    B. de Bruin, Sk. A. Brouwers, Th. Dieles, ir. J. van Erp (voorzitter), drs. J.P. Hovinga, dr. T. Jorna, ir. S.A. Kroes, mw. M.C. Pemmelaar-Groot bnt, dr. M. Schroor, H.J. Dommerholt, prof. dr. H. Folmer, dr. C. Bakker
  3. commissie Cultuurhistorie & Erfgoed
    drs. J. Arjaans, H.G. Buith (voorzitter), mw. drs. D. Haagsma, S.S. Feenstra, ir. A.J. IJzerman, drs. G.P. Karstkarel, prof. em Dr. Y.B. Kuiper, drs. L. Walstra, J. van der Weij, ing. H.J. Dommerholt, mw. ir. drs. J.F.X. Visser, drs. ing. D. Worst, drs. H. de Vries en mw. ing. S. Smeding

Eenmaal per jaar is er een ledenvergadering, waarin we verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en vooruit blikken.

Bestuur
Het bestuur van It Fryske Gea bestuurt de vereniging en is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden die onderling de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid verdelen. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van het bestuur voor een periode van vier jaar. Een bestuurslid kan zich twee keer herkiesbaar stellen.

Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid te bespreken: het beheren en aankopen van natuurgebieden, verenigingszaken, beleidsbeïnvloeding, samenwerking met andere organisaties, financiën en bedrijfsvoering. Het bestuur kiest de directie en stuurt de directie aan. In het directiestatuut is vastgelegd dat het bestuur meerdere taken en verantwoordelijkheden overdraagt aan de directie.

Bestuursleden:  mw. J.G. Vlietstra (voorzitter), mw. em. prof. dr. J. van der Meer-Kooistra (vice-voorzitter), ing. H.J. Dommerholt (secretaris), ir. M. de Koe (penningmeester), ir. J. Houtsma, dr. A.J. Kolhoff en mw. drs. ir. M. de Wilde

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt namens de leden van It Fryske Gea een oogje in het zeil op het uit te voeren beleid van het bestuur en de gang van zaken binnen de vereniging. De raad bestaat uit vijf leden en wordt tijdens de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich twee keer herkiesbaar stellen. De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar bijeen. De voorzitter is geen lid en heeft daarom geen stemrecht.

Raad van Toezicht leden: H. Wubs (voorzitter), Y.G.L. Bouma RA RV, F. de Jong en K.J. Zwart

Meer lezen?
Bekijk onze officiële documenten en publicaties voor meer informatie over It Fryske Gea en haar samenstelling.

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Volg ons ook op:
Favorieten pictogram Webshop pictogram Chat pictogram Contact pictogram Lid worden
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies