Externe links

Natuur is onmisbaar voor mensen. It Fryske Gea wil in Fryslân de hoeder zijn van de natuur. Zorg voor het landschap is hier onlosmakelijk aan verbonden. Natuur én landschap zijn bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Wij werken dan ook in nauw overleg en samen met de bevolking. Als een moderne organisatie stimuleert onze vereniging de betrokkenheid van de mensen, zowel lokaal als regionaal. We zoeken dan ook op zoveel mogelijk fronten de samenwerking.

Overheden

Provincie Fryslân
gemeente Noord-Holland
gemeenten Hollands Kroon
gemeente Súdwest-Fryslân
gemeente Harlingen

Landelijke natuurcollega’s

Landschappen NL
Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten
Vogelbescherming
Zoogdiervereniging

Provinciale natuurcollega’s

Landschapsbeheer Friesland
Friese Milieufederatie
Bond Friese Vogelwachten

Friese informatiecentra

Afsluitdijk Wadden Center
Natuurcentrum Ameland
Mar en Klif
It Garnalefabryk

Onderzoekswerkgroepen

Fryske Feriening foar Fjildbiology
Stinze-Stiens
RAVON
SOVON

Jongeren en natuur

NME – De Klyster
NME – Pingo & Pet
IVN Friesland
Wageningen University en Research (WUR)
Van Hall Larenstein
Rijksuniversiteit Groningen

Cultuurhistorie

Stichting Alde Fryske Tsjerken
Stichting Martenastate
Stichting Staten en Stinzen in Fryslân

IJsselmeer

Stichting Blauwe hart
Sportvisserij Nederland
De Nieuwe Afsluitdijk
World Fish Migration Day
netVISwerk

Waddenzee

Waddenvereniging
Coalitie Wadden Natuurlijk

Sponsoren

Nationale Postcode Loterij
Business Club foar It Fryske Gea
Hedwig Carolina Stichting

Gezondheid

De Friesland Zorgverzekeraar

Lokale verenigingen / Overig

Strampel
Rietnymf
Stichting vrienden van de otter
Das en Boom
Stichting It Eibertshiem
Ried fan de Fryske Beweging
ARK Natuur Ontwikkeling

It Fryske Gea stipet

ItNijs.frl, wrâldwiid nijs yn it Frysk

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies