Officiële documenten

It Fryske Gea is een professionele en open organisatie. De werkwijze wordt op verschillende vlakken door onafhankelijke instituten gecontroleerd. Verder is een aantal belangrijke zaken van de vereniging vastgelegd in officiële documenten, zoals onderstaand vermeld. Mis je iets? Neem dan gerust contact met ons op.

Algemeen Nut Beogende Instelling

It Fryske Gea is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is geen officiële status, maar betekent dat giften aan It Fryske Gea aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. De Belastingdienst vraagt bij de aangifte om het RSIN van It Fryske Gea. Bij jouw aangifte kun je het nummer RSIN 0025.43.928 doorgeven. Je ontvangt dan een deel van jouw gift terug van de Belastingdienst. In de digitale kennisbank filantropie staan alle gegevens van de diverse ANBI’s. Lees meer over It Fryske Gea als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Keurmerk voor goede doelen

It Fryske Gea is als goed doel betrouwbaar en transparant. Daarom mogen we het CBF-keurmerk voor goede doelen voeren. Het CBF controleert goede doelen en beoordeelt het bestuur en beleid, de inkomsten, de uitgaven en of hier een duidelijk verslag van wordt uitgebracht. Alleen organisaties die aan alle criteria voldoen ontvangen dit keurmerk.

Code Goed Bestuur

It Fryske Gea houdt zich aan de Code Goed Bestuur van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). In de code staan de spelregels voor de manier waarop goede doelen organisaties bestuurd moeten worden, de middelen efficiënt en effectief besteed moeten worden en voor de manier waarop zij hun leden of donateurs hierover moeten informeren. Lees de verantwoordingsverklaring code goed bestuur van It Fryske Gea.

Daarnaast onderschrijven wij de volgende gedragscodes en richtlijnen:

  • SBF-code voor goed bestuur
  • Richtlijn 650 van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving
  • Erkenningsregeling Goede Doelen
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen
  • Richtlijn financieel beheer goede doelen

De reglementen van een vereniging

Een vereniging legt bij de oprichting haar statuten officieel vast. In de statuten staan alle voorschriften en verordeningen van de vereniging It Fryske Gea. Het is het kader waarbinnen de werkzaamheden van It Fryske Gea vallen en waarbinnen bestuur en Raad van Toezicht horen te werken. Lees de statuten, huishoudelijk reglement bestuur, huishoudelijk reglement bestuur-adviescommissies en reglementen raad van toezicht.

Directiestatuut

Bij een open organisatie hoort ook een heldere werkwijze van de directie. In het directiestatuut staan zaken als benoeming, functioneren en verantwoordelijkheden van de directie beschreven.

CAO

It Fryske Gea volgt de CAO bos en natuur ondernemingsdeel de landschappen.

Overige

Vrijwilligersbeleid
CBF-Erkenningspaspoort
Meerjarenbeleidsplan
Samenstelling bestuur
Samenstelling Raad Van Toezicht
Nevenfuncties bestuur
Nevenfuncties Raad Van Toezicht
Profielschets lid Raad van Toezicht
Profielschets lid bestuur
Organogram
Treasury statuut
Procedure rechten van betrokkenen
Gedragscode
Klokkenluidersregeling

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies