Nationale Postcode Loterij

Sinds 1996 zijn de twaalf Provinciale Landschappen beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij, de grootste goede doelen loterij van Nederland. Dankzij de vele deelnemers aan de loterij kunnen goede doelen hun belangrijke werk voortzetten en nieuwe projecten starten. De opbrengsten van de loterij gaan naar goede doelen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, natuurbescherming, milieu en sociale cohesie in Nederland.

De LandschappenNL gebruiken de bijdrage om mooie natuur- en landschapsprojecten uit te voeren. Zo ontvingen we in 2017 het bedrag van 1,7 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij voor de realisatie van de Wilde Bijenlinie. Fantastisch nieuws voor de bedreigde wilde bij en voor het Nederlandse landschap!

It Fryske Gea kan als één van de aangesloten provinciale landschappen zo ook diverse extra projecten uitvoeren. Een paar voorbeelden uit de afgelopen jaren:

Vernieuwd rolstoelpad in Ketliker Skar

Twaalf jaar geleden kon met steun van De Friesland Zorgverzekeraar een zogenaamd ‘rolstoelpad’ worden aangelegd in het natuurgebied het Ketliker Skar vlakbij Heerenveen. Het verharde pad door het bos heeft een lengte van 2,5 kilometer. Na jarenlang gebruik was het pad toe aan groot onderhoud. Daarom is met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij een 12 centimeter dikke laag recycle-beton op het bestaande pad aangebracht. Nu is het pad weer voor iedereen goed toegankelijk, zodat ook mindervalide bezoekers weer volop kunnen genieten van dit prachtige en afwisselende natuurgebied.

Weidevogelgebied Heanmar veiliggesteld

Dankzij de financiële steun van de Nationale Postcode Loterij konden wij vier hectare weiland aankopen in de Heanmar. Deze voormalige droogmakerij vlakbij Koudum in het westelijke deel van de provincie is één van de belangrijkste weidevogelgebieden in Fryslân. Het is een uitzonderlijk gebied, één van de betere stukken in Nederland. Door de aankoop is het gebied veiliggesteld.

Aanschaf werkboot voor natuurbeheer in Alde Feanen

De Nationale Postcode Loterij heeft het mogelijk gemaakt om voor onze beheerwerkzaamheden in Nationaal Park De Alde Feanen een tweede werkschip aan te schaffen. Het schip dat is gedoopt als “De Hoants” zorgt er voor dat we efficiënt kunnen werken. Het gebied is door zijn rijkdom aan water complex om te onderhouden. Veel deelgebieden zijn uitsluitend per boot bereikbaar. De Hoants is een ‘no-nonsense’ schip met een hydraulische laadklep. Ideaal voor het vervoer van materiaal als maaimachines en trekkers. Traditiegetrouw kreeg het schip een dierennaam. In dit geval de kemphaan, omdat deze bijzondere vogel veelvuldig voorkomt in dit natuurgebied.

Aankoop oud heidegebied bij Jubbega

De Heide Hulstreed is een belangrijke plek voor planten en dieren, waar je op een relatief klein oppervlak veel verschillende natuurtypen ziet. In tegenstelling tot de omgeving werd dit gebied nooit ingericht als landbouwgebied. Het bleef al die jaren ongerept en wild. Jarenlang was het in particulier bezit. Toen de erfgenamen het stukje land te koop aanboden, besloten wij tot aankoop. Eigenlijk wat onlogisch. Het liefst koopt de vereniging gebieden die aansluiten bij bestaande natuurgebieden en bovendien lag dit niet binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Gelukkig bood de Nationale Postcode Loterij steun en bleef dit oude heidegebied behouden voor de toekomst.

Veilig kweldergebied voor wadvogels

Aan de rand van de zeedijk bij Paesens en Moddergat liggen de Peazemerlannen. Dit buitendijks gelegen natuurgebied is een onderdeel van het Werelderfgoed Waddenzee en een bijzonder overgangsgebied tussen de zeedijk en de slikvelden van de Waddenzee. Wij waren hier al de beheerder, maar om de natuur ook op de langere duur veilig te kunnen stellen, is het in eigendom hebben van een gebied wel het mooiste. Mede door een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is dit mogelijk gemaakt. Hierdoor is de veiligheid voor wadvogels als tureluur, groenpootruiter en bontbekplevier gegarandeerd en kunnen bezoekers blijven genieten van de weidsheid van het gebied

Over de Nationale Postcode Loterij – samen maken we het verschil   

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige, gezonde en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.   

Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 3 miljoen deelnemers mee met de loterij. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met minimaal 40 procent van de lotprijs jaarlijks 146 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 7,6 miljard euro aan mens en natuur geschonken. <hier de naam van jullie organisatie invullen> en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun.

De Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij vormen samen met de Postcode Loterijen in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en Noorwegen de Postcode Lottery Group. De Postcode Lottery Group is met jaarlijks € 854 miljoen euro aan donaties één van de grootste private geldgevers aan goede doelen ter wereld. Goede doelen loterijen zijn als Nederlandse traditie opgenomen op de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed (UNESCO). 

 

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies