Wat wij doen

Zorgen voor de Friese natuur, dat is ons doel! De omgeving waarin we leven is van grote waarde voor nu en in de toekomst. De natuur is onmisbaar en moet dan ook worden gewaarborgd in het Friese landschap. Dit doen we voor alle flora en fauna die er leven, maar ook voor de mensen die er wonen, werken en ontspanning zoeken. Lees meer over onze koers om dit te bereiken…

De koers van It Fryske Gea

In de koersnotitie “Natuur is onmisbaar voor mensen” staat omschreven waar It Fryske Gea voor staat. In deze leidraad voor onze natuurbeschermingsvereniging lees je o.a. hoe we dit willen bereiken, welke tendensen er zijn, de ontwikkelingen die worden gesignaleerd, hoe we daar op kunnen anticiperen en waar samenwerking wordt gezocht.

“De laatste jaren blijkt steeds duidelijker de groeiende zorg in de samenleving over het landschap en de daarbij horende rijkdom aan dieren en planten. It Fryske Gea ziet het als een taak om de Friese biodiversiteit te beschermen en voor de toekomstige generaties te bewaren.”

Meer weten?
It Fryske Gea is een transparante vereniging en stelt officiële documenten open voor inzage. Dit geldt ook voor onze jaarverslagen. Bekijk al onze publicaties.

Beleidsstandpunten

Als dé natuurbeschermingsorganisatie van Fryslân komen we geregeld in aanraking met maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk. Daarnaast vraagt de samenleving It Fryske Gea soms een standpunt in te nemen over bepaalde onderwerpen, zoals het kievitseieren zoeken, de Centrale As en kitesurfen. Onderstaand vind je hiervan een overzicht:

Recreatie
Openstelling natuurterreinen
Kievitseieren zoeken (Aaisykje)
Kitesurfen is toegestaan op de volgende locaties
Honden in natuurgebieden
Fotograferen in de natuur

Landschap
Stean foar it fean
Natte as
Zilte zone

Diersoorten
Sterk foar fisk
Honingbijen

Duurzaamheid
Duurzame Energie
Windenergie
Chemische bestrijdingsmiddelen
Seismisch onderzoek door Vermilion in Alde Feanen

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies