Alle ottervoorzieningen tiptop

In de loop der tijd zijn ontzettend veel voorzieningen aangebracht bij wegen en watergangen voor de otter en andere fauna. Een terugkerend probleem is het beheer en onderhoud hiervan. Vanuit het Otterfonds zijn we gestart met het zoeken naar een gezamenlijke en structurele oplossing.

Waarom is er onderhoud nodig?

Veelal is het zo dat afrastering na verloop van tijd schade oploopt of anderszins vervangen moeten worden. Ook is het belangrijk de begroeiing aan weerszijden kort te houden, zodat het niet overgroeit. Faunabuizen moeten open en toegankelijk worden gehouden, maar eigenaren van de voorzieningen houden hiermee niet altijd rekening. Soms is het zelfs onduidelijkheid wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.

Faunaraster in it Bûtefjild

Tijdens een inventarisatie door twee Van Hall-studenten, in opdracht van de Provincie in 2016, werden 193 Friese faunavoorzieningen geïnventariseerd. Bij ruim 100 voorzieningen was geen afrastering aanwezig en bij 75 voorzieningen werden overige knelpunten qua beheer en onderhoud genoteerd.

Een gezamenlijke structurele oplossing

It Fryske Gea zou ziet graag een gezamenlijke en structurele oplossing voor dit probleem. Eerder lanceerden we het idee om een gezamenlijke ‘beheerpot’ in te stellen van waaruit jaarlijkse controle, beheer en onderhoud centraal kunnen worden betaald. Om juridische redenen is dit echter tot dusverre niet van de grond gekomen.

We zijn recent gestart met een nieuw voorstel: Alle ottervoorzieningen tiptop. Het idee daarvan is om een centraal meldpunt in te stellen voor beheer- en onderhoudszaken. Er wordt t/m de zomer een verkenning uitgevoerd: om welke voorzieningen gaat het precies? Wat is de staat van onderhoud? En is er bij de eigenaren en beheerders van de wegen, bermen en voorzieningen draagvlak voor het instellen van een meldpunt en een (vrijwillig) onderhoudsteam? In september maken we de balans op!

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies