De Binnemiede- en Weeshuispolder een magneet voor de weidevogel

Al jaren geleden bewees de Binnenmiede- en Weeshuispolder zich als geweldige broedplek voor de weidevogel. SOVON telde ook in 2019 nog mooie aantallen van onder meer de grutto, de tureluur, de kievit en de wulp. Dat de weidevogel de BMWH-polder opzoekt is niet zo gek. Met een oppervlakte van circa 150 hectare kruidenrijke graslanden met hoge grond- en slootwaterpeilen is het een echt veilig thuis én samen zijn de vogels beter opgewassen tegen de natuurlijke vijanden. Drie plasdras-gebieden werken ook nog eens als een magneet op weidevogels die op zoek zijn naar een nestplaats. Ze weten dat daar volop voedsel te vinden is voor hun opgroeiende kuikens.

Beheer door pachters

Het beheer van het gebied is in goede handen bij vijf lokale veehouders (pachters). Ze kennen de eigenschappen van het land en weten wat er nodig is. Ze beweiden het land met rundvee, maken in de nazomer hooi van het gras en rijden ruige stalmest uit als onderhoudsbemesting. Ook het loonwerk heeft It Fryske Gea in handen gegeven van een lokale ondernemer. Dat werk bestaat uit het onderhouden van de greppelstructuren, de watergangen en het frezen van slootmaaisel.

Niets meer aan doen?!

Dat zou je zeggen! Toch bleek een aantal jaren geleden dat de infrastructuur te wensen over liet. Het beheren van natte weidevogelgebieden is een vak apart en vraagt om een specifieke wegen op land en een goede waterhuishouding. Daar heeft It Fryske Gea in de afgelopen jaren hard aan gewerkt.

Beheer veengrond eist stevige paden en goede duikers

De grond in Binnemiede- en Weeshuispolder bestaat voor een groot deel uit een veenpakket. Die grond is heel gevoelig voor insporing met trekkers en ander materieel. Waar onder natte omstandigheden bandensporen in het maaiveld worden gereden, stagneert regenwater. En dat werkt bijvoorbeeld de groei van pitrus (een storingsplant) in de hand. Zo licht mogelijk materieel gebruiken dus, maar om de percelen goed te kunnen bereiken, was een meer stevige padenstructuur nodig.
Om na het broedseizoen vlot te kunnen maaien, is het belangrijk om het water snel te laten zakken. De duikerbuizen moeten dan goed werken. En het werd tijd om oude duikers te vervangen en dammen op te knappen. Tot slot zijn er nieuwe hekken geplaatst op de plekken waar het hoge slootwaterpeil het vee niet weet te keren.
De Binnemiede- en Weeshuispolder ligt er nu weer tiptop bij voor de komende broedseizoenen.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies