De Grutte Wielen is bijna otterproof!

Het gaat goed met de otter in Fryslân. Inmiddels heeft dit prachtige waterdier vele natuurgebieden van It Fryske Gea ontdekt als leefgebied. Ook in de Grutte Wielen (ten noordoosten van Leeuwarden) leven één à twee paartjes die hier zelfs jongen hebben gekregen!

Rondom de Grutte Wielen lopen twee drukke Provinciale wegen; aan de westkant is dat de Westerdyk en aan de zuidkant de Provinciale straatweg N355 van Leeuwarden naar Buitenpost en verder. Gelukkig is het grootste deel van de Grutte Wielen, dankzij de Provincie Fryslân, inmiddels voorzien van afrastering. Dit hekwerk begeleidt de otter naar veilige oversteekplekken, waardoor het risico dat hier otters worden doodgereden is teruggebracht. Op dit moment werkt de Provincie nog aan de realisatie van een mooie faunapassage bij Gytsjerk, waarmee de Grutte Wielen en de Bouwepet met elkaar worden verbonden. Bovendien vergroot het de verkeersveiligheid voor automobilisten, fietsers en wandelaars.

Valkuil

Maar de otter is inventief en een doorzetter. Hij weet vaak juist die tracées te vinden waar nog géén raster staat. Bij de Grutte Wielen gaat het om de zuidoostelijke hoek van het gebied, rondom park Vijversburg. Vanuit de Ryptsjerksterpolder loopt een prachtige opvaart richting de vijverpartijen in het park, wat voor otters een echte valkuil blijkt te zijn. Rondom het park werden in de afgelopen jaren alweer vier otters doodgereden, zo weten we dankzij de monitoring van Calutra. Daarnaast waren er ook meldingen van aanrijdingen met reeën en andere dieren.

Otterwerende rasters

Om het risico op fauna-verkeersslachtoffers bij de Grutte Wielen helemaal uit te sluiten wil It Fryske Gea ook dit laatste stuk voorzien van otterwerende rasters. Het gaat om een tracée van ongeveer 1100 meter lang, met daarin een zestal damconstructies. Het raster kan volledig op grond van It Fryske Gea worden gerealiseerd,  waardoor ook het beheer en onderhoud door onszelf wordt verzorgd. Met dit laatste stuk raster is het gebied volledig ‘otterproof’ terwijl er dankzij bestaande ecologische verbindingszones wel een goede (genetische) uitwisseling mogelijk is met de otterpopulaties in het Bûtefjild en in de Alde Feanen.

Help mee

De totale kosten voor de realisatie van dit laatste stuk raster komen op € 50.000,-. Daarvan kan € 7.500,- uit het Otterfonds van It Fryske Gea worden betaald. Inmiddels hebben we diverse partijen en fondsen benaderd voor een aanvullende financiële bijdrage, maar we zijn er nog niet. Alle hulp is dus welkom!

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies