Extra waterberging Roordapolder

Wetterskip Fryslân voert sinds eind augustus 2021 werkzaamheden uit in de Roordapolder in nauwe samenwerking met It Fryske Gea, eigenaar van de polder. Bij extreem hoge waterstanden (30 centimeter hoger dan normaal) op De Lende stroomt het water uit de beek op een natuurlijk manier de polder in. Zo vangt de polder in extreme weerssituaties extra water uit de Friese boezem op.

Eind oktober 2021 is de inrichting van de Roordapolder bij De Hoeve als waterbergingsgebied klaar. ‘De polder ligt pal naast De Lende, onderdeel van de Friese boezem. Hierdoor was het gebied heel geschikt om in te richten als waterbergingsgebied. De polder werkt als een natuurlijke overstromingsvlakte in de benedenloop van het beekdal’, vertelt Michel Krol, districtshoofd bij It Fryske Gea.

Extremer weer

Door de klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreme neerslag en watertekorten door droogte. Daarom onderzoekt het waterschap voortdurend de mogelijkheden in de buurt van de Friese boezem om meer water te kunnen bergen.
Met de herinrichting komt de Roordapolder vrij voor de Friese boezem te liggen. Bij hoge waterstanden in De Lende stroomt het water van de beek via een zogenaamde ‘voorde’ (doorwaardbare plaats) de Roordapolder in. Daarna vindt het verder zijn weg in de polder via nieuw gegraven slenken. De natuur bepaalt dus zelf wanneer het water het gebied ingaat, er komt geen menselijk handelen aan te pas.

50 olympische zwembaden

Tijdens de inzet als waterberging komt er gemiddeld een halve meter water in de polder te staan. De polder kan ongeveer 130.000 m3 water opvangen. Dat komt overeen met 50 olympische zwembaden vol water. Als de waterstand van De Lende weer zakt, zakt automatisch ook het waterpeil in de polder. Het water in de polder zakt heel langzaam, omdat het door een smalle buis terugstroomt naar de beek.

Nieuwe waterkering

Bij de inrichting van de Roordapolder als bergingsgebied is een nieuwe waterkering aan de zuidoostkant van het gebied aangelegd. Zo blijven de naastgelegen landbouwgronden droog als de polder wordt ingezet als waterberging. De bestaande waterkering rond de Roordapolder voldeed over een lengte van 1700 meter niet meer aan de veiligheidseisen en is met de nieuwe inrichting komen te vervallen als kering.

Natuurontwikkeling

De nieuwe waterkering is gemaakt van grond uit het gebied zelf. Hiervoor verwijderde Wetterskip over een grote oppervlakte de bovenste laag grond van 20 centimeter. Met het afgraven van deze grondlaag zijn ook de overtollige voedingsstoffen door het voormalige landbouwgebruik afgevoerd. Michel Krol: ‘Omdat het maaiveld nu dichter bij het grondwater ligt, kunnen zegges, riet en andere moerasplanten zich hier beter vestigen. Het gebied mag zich nu spontaan gaan ontwikkelen tot een afwisselend landschap met water, natte delen (moeras), rietruigtes en grasland. Hier profiteren onder andere de heikikker, grote modderkruiper, purperreiger, roerdomp, watersnip, otter en bruine kiekendief van. Bij de inrichting zijn belangrijke groeiplaatsen met zeldzame soorten als waterdrieblad gespaard.’

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies