Herinrichting waterhuishouding de Heanmar

Van juli tot begin oktober 2020 zijn er herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd op de Heanmar om de waterhuishouding in het gebied te optimaliseren. De bloemrijke graslanden van dit gebied waren al een geliefde plek voor vele weidevogels als de grutto, kievit, watersnip en veldleeuwerik. Maar bij veel neerslag liepen de graslanden compleet onder water waardoor weidevogelnesten het gevaar liepen om weg te spoelen. Ook waren de beheerwerkzaamheden lastig uitvoerbaar doordat het watersysteem niet te reguleren was. Met deze herinrichting is het gebied klaar om de verschillende soorten weidevogels komend voorjaar te verwelkomen!

Hoog waterpeil voor optimaal weidevogelbeheer

Door de aanleg van nieuwe dambuizen, het opnieuw frezen van de greppelstructuren en het vervangen van oude stenen buizen voor nieuwe kopakkerbuizen, stroomt overtollig regenwater nu makkelijker terug naar de sloot. Daarnaast kan met de nieuw gemonteerde stuw het waterpeil gereguleerd worden. In het vroege voorjaar wordt het waterpeil verhoogd, zodat het water vanuit de sloot de greppels in stroomt. Er ontstaan dan mooie natte zones aan de rand van het ouderwetse greppelpatroon en het land wordt drassiger. Dit maakt het bodemleven voor de volwassen weidevogels beter bereikbaar. Er ontstaan in deze vochtige omstandigheden ook kalere plekken met een andere vegetatiestructuur. Hier vinden de kuikens van de weidevogels een gevarieerd insectenmenu en dekking om niet ten prooi te vallen aan predatoren. Halverwege juni wordt het waterpeil op de Heanmar weer lager gezet. In deze periode worden de beheerwerkzaamheden uitgevoerd waarbij gefaseerd gemaaid wordt. Door laat en gefaseerd te maaien hebben weidevogels een grotere kans hun eieren uit te broeden en jongen groot te brengen.

Weidevogelcoördinator Harry Wijbrands van It Fryske Gea is nauw betrokken geweest bij de uitvoering van het project en ziet het gebied opknappen:

” Ik kijk er alweer naar uit om het komende voorjaar de verschillende soorten vogels te verwelkomen!”, Harry Wijbrands

Steun voor de weidevogel

Van oorsprong is de Heanmar een drooggemalen meer dat rond 1858 werd leeggemalen en in gebruik werd genomen voor de landbouw. Later nam Staatsbosbeheer een groot deel van dit gebied in beheer en in 2016 kocht It Fryske Gea, met hulp van de Nationale Postcode Loterij, vier hectare grasland om het gebied veilig te stellen voor weidevogels. In 2018 werd nog eens zes hectare grond in het hart van dit gebied aangekocht. De aankoop van dit laatste puzzelstukje werd mede mogelijk gemaakt door de crowdfundingsactie  ‘Red de weidevogel’. De actie leverde honderden donaties op (inclusief schenkingen van twee anonieme fondsen) die in totaal een bedrag van bijna 180.000 euro opleverden. Met de aankoop van deze hectares kan de situatie nu ter plekke verder geoptimaliseerd worden. Daarnaast werken we samen met Staatsbosbeheer – dat een groot deel van de Heanmar beheert – en pachters in de polder (die werken volgens de richtlijnen van It Fryske Gea) om de kwaliteit van dit natuurgebied te behouden.

De herinrichtingswerkzaamheden op de Heanmar in de waterhuishouding zijn financieel mede mogelijk gemaakt door: A.A.M. Bijleveld Stichting, P.W. Janssen’s Friesche Stichting en twee particuliere schenkers.

Vogels spotten vanaf de zijlijn

Het open landschap van de Heanmar is een rustplek voor weidevogels en niet toegankelijk voor bezoekers. Vanaf de zijlijn kan je wel een kijkje komen nemen. Buiten het broedseizoen kan je de vogelkijkhut aan de weg Zijl bezoeken voor een prachtig uitzicht over het gebied. Of volg vanaf de weg Zijl het fietspad Wiskepaad die langs de Hauksfeart loopt. Ook hier heb je uitzicht op de Heanmar. Kijk voor meer informatie ook op onze gebiedskaart.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies