Herinrichting waterhuishouding de Heanmar

Door de aankoop van het laatste stukje Heanmar, met behulp van giften door natuurliefhebbers, is het gebied veilig gesteld voor weidevogels. De bloemrijke graslanden zijn een geliefde plek voor de grutto, kievit, watersnip en veldleeuwerik. Een herinrichting van de waterhuishouding heeft het gebied nog aantrekkelijker gemaakt voor deze soorten. Wel blijft er altijd extra bescherming nodig om een optimaal thuis voor de weidevogels te kunnen blijven bieden.

Hoog waterpeil voor optimaal weidevogelbeheer

In 2020 heeft It Fryske Gea herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd op de Heanmar om de waterhuishouding in het gebied te optimaliseren. Door de aanleg van nieuwe dambuizen, het opnieuw frezen van de greppelstructuren en het vervangen van oude stenen buizen voor nieuwe kopakkerbuizen, stroomt overtollig regenwater nu makkelijker terug naar de sloot. Daarnaast kan met de nieuw gemonteerde stuw het waterpeil gereguleerd worden. In het vroege voorjaar wordt het waterpeil verhoogd, zodat het water vanuit de sloot de greppels in stroomt. Er ontstaan dan mooie natte zones aan de rand van het ouderwetse greppelpatroon en het land wordt drassiger. Dit maakt het bodemleven voor de volwassen weidevogels beter bereikbaar. Er ontstaan in deze vochtige omstandigheden ook kalere plekken met een andere vegetatiestructuur. Hier vinden de kuikens van de weidevogels een gevarieerd insectenmenu en dekking om niet ten prooi te vallen aan predatoren. Halverwege juni wordt het waterpeil op de Heanmar weer lager gezet. In deze periode worden de beheerwerkzaamheden uitgevoerd waarbij gefaseerd gemaaid wordt. Door laat en gefaseerd te maaien hebben weidevogels een grotere kans hun eieren uit te broeden en jongen groot te brengen.

Steun voor de weidevogel

Van oorsprong is de Heanmar een drooggemalen meer dat rond 1858 werd leeggemalen en in gebruik werd genomen voor de landbouw. Later nam Staatsbosbeheer een groot deel van dit gebied in beheer en in 2016 kocht It Fryske Gea, met hulp van de Nationale Postcode Loterij, vier hectare grasland om het gebied veilig te stellen voor weidevogels. In 2018 werd nog eens zes hectare grond in het hart van dit gebied aangekocht. De aankoop van dit laatste puzzelstukje werd mede mogelijk gemaakt door giften van natuurliefhebbers, A.A.M. Bijleveld Stichting, P.W. Janssen’s Friesche Stichting en twee anonieme fondsen. Met de aankoop van deze hectares kon de situatie ter plekke worden geoptimaliseerd. Daarnaast werken we samen met Staatsbosbeheer en pachters in de polder (die werken volgens de richtlijnen van It Fryske Gea) om de kwaliteit van dit natuurgebied te behouden en beetje bij beetje nog meer te verbeteren!

Weidevogelexpert Harry Wijbrands van It Fryske Gea is nauw betrokken geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden op de Heanmar. Hij ziet het gebied opknappen, maar het blijft doorpakken!

‘We zijn hier goed bezig. Ik kijk altijd uit naar het voorjaar om de verschillende soorten vogels te verwelkomen!’, Harry Wijbrands

Vogels spotten vanaf de zijlijn

Het open landschap van de Heanmar is een rustplek voor weidevogels en niet toegankelijk voor bezoekers. Vanaf de zijlijn kan je wel een kijkje komen nemen. Buiten het broedseizoen kan je de vogelkijkhut aan de weg Zijl bezoeken voor een prachtig uitzicht over het gebied. Of volg vanaf de weg Zijl het fietspad Wiskepaad die langs de Hauksfeart loopt. Ook hier heb je uitzicht op de Heanmar. Kijk voor meer informatie ook op onze gebiedskaart.

Harry wijbrands weidevogelexpert

Geef de grutto een thuis om groot te worden!

Harry Wijbrands is weidevogelexpert bij It Fryske Gea. Hij beheert de Heanmar. Dit weidevogelgebied is eerder al heringericht, maar Harry ziet nog steeds verbeterpunten. Om vogels als de grutto een veilig thuis te kunnen bieden moet alles kloppen. Dit is iets dat altijd doorgaat. Het kost tijd, maar ook geld dat er niet altijd is.

Steun dit project
Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies