Herinrichtingswerkzaamheden Bouwepet

Wetterskip Fryslân start begin oktober 2023 met herinrichtingswerkzaamheden in natuurgebied Bouwepet ten zuidoosten van Gytsjerk. Het gebied wordt geschikt gemaakt als waterbergingsgebied. Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden delen van de wandel- en fietsroutes tijdelijk afgesloten. De afsluitingen worden met borden bij de toegangen tot het gebied aangegeven. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot 1 juli 2024.

Bouwepet als tijdelijke waterberging

De Bouwepet is onderdeel van natuurgebied Bûtefjild en in eigendom van It Fryske Gea. Het gebied kan als tijdelijke waterberging worden ingezet als de waterstanden in de boezem zo hoog zijn dat er risico’s op overstromingen ontstaan. De verwachting is dat het gebied eens in de 15 tot 20 jaar onder water wordt gezet. En dit gebeurt alleen in de periode tussen 15 oktober en 15 maart, dus buiten het broedseizoen om.

30 tot 60 centimeter water

Het waterbergingsgebied is ongeveer 85 hectare groot. Tijdens de inzet als waterberging komt er ongeveer 30 centimeter tot 60 centimeter water in te staan. De Bouwepet kan ongeveer 300.000 tot 400.000 kubieke meter water opvangen. Dat komt overeen met 160 Olympische zwembaden vol water. Om het water in het gebied te kunnen laten stromen, bouwt het waterschap aan de westkant bij de faunapassage in de Trynwâldsterdyk (N355) twee grote inlaatbuizen. Als het waterpeil in de boezem weer daalt, stroomt het water door deze inlaten van de Bouwepet weer terug naar de boezem.

Aanpak waterkeringen

Om het water tijdens een inzet als waterberging goed te kunnen keren, verbetert Wetterskip Fryslân de bestaande keringen rond de Bouwepet. De dijken worden opgehoogd met 10 tot 20 centimeter grond. De taluds van de keringen worden flauwer gemaakt, zodat er een vloeiende overgang komt tussen de omliggende polders en de Bouwepet. Ook zijn de flauwere taluds voor het waterschap en It Fryske Gea makkelijker te onderhouden.

Vispassage

Bij de Trynwâldsterdyk legt het waterschap een vispassage aan. Via deze passage kunnen vissen ongehinderd heen en weer zwemmen tussen de boezem, de Bouwepet en de achterliggende gebieden Ottema-Wiersmareservaat en Houtwiel. In de vispassage wekt een pomp een lokstroom op: deze stroomt van de Bouwepet naar de boezem. Hiermee wordt de natuurlijke stroming van het water nagebootst. In het voorjaar willen vissen van nature tegen de waterstroom in optrekken naar paaigebieden (in de Bouwepet) en in het najaar met de stroom mee naar dieper water (de boezem).

Tijdelijke afsluiting wandel- en fietspaden

De werkzaamheden aan de keringen worden uitgevoerd tussen oktober 2023 en
1 maart 2024. De vispassage wordt in het voorjaar van 2024 geplaatst. Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden delen van de fiets- en wandelroutes tijdelijk afgesloten. De afsluitingen worden met borden bij de toegangen tot het gebied aangegeven.

Kijk voor meer informatie en actuele afsluitingen ook op www.wetterskipfryslan.nl/bouwepet 

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies