Herstel bodemmilieu voor meer soortenrijkdom

Afgelopen winter zijn we op de Schaopedobbe gestart met een aantal herstelwerkzaamheden om bedreigde plant- en diersoorten in dit Natura2000-gebied voor de toekomst te behouden. Michel Krol, districtshoofd bij It Fryske Gea, gaf omwonenden tijdens de start een rondleiding door het gebied om informatie te geven over zeldzame stukken heide die opnieuw met elkaar verbonden werden door kleinschalige kapwerkzaamheden. Hoe ver staat het nu met de herstelwerkzaamheden?

Deze week werden de heideveldjes op de Schaopedobbe bekalkt door bestrooiing met een trekker van It Fryske Gea. ‘Een koldoriek gezicht om een kunstmeststrooier door zo’n mooi natuurgebied te zien rijden’, vertelt Michel Krol. In de winter zijn de tussenliggende bosjes op de heide verwijderd, om openheid in het gebied te herstellen. Daarna zijn de kapvlaktes geplagd. Dit met uitzondering van de delen met archeologische verwachtingen. Michel legt uit dat het afplaggen van heidegrond leidt tot een verzurende ammoniumpiek, die de ontwikkelingskansen van de gewenste vegetatie belemmert. ‘Een gedoseerde bekalking voorkomt dit proces en herstelt het buffervermogen van de bodem voor lange tijd. Een pH van minimaal 4,5 in combinatie met een voedselarm milieu is een voorwaarde om de oorspronkelijke soorten van het heischraal grasland te behouden en/of te laten ontwikkelen. De beschikbaarheid van calcium en magnesium is belangrijk voor de kieming, groei, zaadzetting en weerbaarheid tegen ziektes en plagen van planten, alsook de vitaliteit van de aanwezige fauna’, vertelt Michel.

De herstelwerkzaamheden geven meer openheid in het gebied waardoor zeldzame natuur de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Bedreigde soorten zoals het heideblauwtje, valkruid en blauwe knoop kunnen hier dan weer van profiteren.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies