It Eilân East

It Fryske Gea ziet geweldige kansen voor weidevogels op It Eilân East. Gelegen in het waterrijke gebied van de Alde Feanen zijn de juiste omstandigheden voor weidevogels zelfs hier niet vanzelfsprekend. Om van It Eilân East een goed weidevogelgebied te maken is intensiever beheer nodig. We zoeken voor dit goed doordachte plan financiële steun bij weidevogelliefhebbers, fondsen en subsidies.

Open landschap

Op It Eilân East zijn in de laatste jaren veel struiken en bomen gegroeid. Om de kenmerkende openheid te herstellen, willen we waar nodig de opslag van bomen en struiken verwijderen door te zagen, stobben te frezen en het hout te versnipperen en af te voeren. Een arbeidsintensieve klus met speciaal ‘amfibisch’ materieel dat geschikt is voor dit natte terrein.

Zuur

Nu zie je op It Eilân East veel pitrus staan. Pitrus heeft voor de weidevogel(liefhebber) een figuurlijke zure bijsmaak. Letterlijk is dat juist andersom: pitrus houdt van een lage zuurgraad en juist daar is wat aan te doen! Bekalken van de grond helpt de zuurgraad (PH-waarde) verhogen. Op veengronden moeten we dat regelmatig maar met kleine hoeveelheden doen. Dat voorkomt mineralisatie van veengrond.

Greppeltsjelân

In winter en voorjaar genieten bloemen, kruiden en (dus) de weidevogels van een hoger waterpeil. En met een lager waterpeil kunnen we makkelijker maaien in de (na)zomer, waardoor de bloemen en kruiden het jaar daarna weer sterker worden. Soms een hoog en soms een laag peil betekent dat je moet kunnen sturen met water. Op It Eilân East willen we grip krijgen op waterpeil. Dat kan met het herstellen of aanbrengen van greppels en kopakkerbuizen (een buis aan het einde van de greppel onder de grond door naar een sloot of ander water). Dat oude greppeltsjelân is perfect voor de weidevogels.

We kunnen al aan de slag!

Door een gift van verzekeraar AnsvarIdéa van €18.000,- aan het IUCN NL Ondernemers voor Natuurfonds, kunnen we op It Eilân-East al dit jaar enkele te kleine duikers in dammen vervangen door grotere. Hiermee is de aan- en afvoer van het water in de sloten beter te regelen. Ook verbreden we de sloten en leggen we meteen natuurvriendelijke oevers aan. Op de flauwe oevers blijft een brede rand nat, wat aantrekkelijk is voor de juiste planten en veel insecten. En juist van die insecten zullen de kuikens van weidevogels volop profiteren!

fûgeltsjelan

Geef de grutto een thuis om groot te worden!

It Fryske Gea ziet geweldige kansen voor weidevogels op It Eilân East. We zoeken voor dit goed doordachte plan financiële steun bij weidevogelliefhebbers, fondsen en subsidies.

Steun dit project
Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies