Oplossing voor otterknelpunt bij Wirdum

Fryslân en Noordwest-Overijssel zijn de Nederlandse otterkraamkamers geworden. Maar het herstel van de otterpopulatie is kwetsbaar, waarbij het verkeer een groot risico blijft. Sterfte door verkeer was één van de belangrijkste oorzaken van het uitsterven van de otter in ons land. Met de herintroductie in 2002 zijn op diverse knelpunten onder andere faunabuizen met geleidende rasters aangelegd. Door de toename van de otterpopulatie komen er echter nieuwe knelpunten bij, zoals bij de A32 ter hoogte van Wirdum. De laatste jaren zijn hier o.a. vier otters doodgereden.

Bij het knelpunt bij Wirdum verbinden verschillende oude brede vaarten De Alde Feanen met de Zwette. Otters gebruiken deze waterwegen graag, maar het spoor en de snelweg vormen obstakels. De veilige doorgang voor de otter stopt hier. Als otters in deze doodlopende sloot komen, kunnen ze over de A32 proberen te komen of over de verhoging van het spoor klimmen.

Droge faunabuis

Er ligt wel een duiker onder de A32, maar deze ligt te diep onder het waterpeil. Otters maken daarvan zelden gebruik. Daardoor gaan de dieren aarzelen en zoeken, waardoor ze ook op de weg terecht kunnen komen. Een zogenaamde droge faunabuis onder de A32, voorzien van een goed begeleidend raster, zou de oplossing van dit belangrijke otterknelpunt zijn. It Fryske Gea wil zich daarom middels haar Otterprogramma, samen met de provincie en Rijkswaterstaat, sterk maken voor een veilige passage van de A32; voor dieren én voor automobilisten.

Schets voorstel locaties faunabuis en rasters A32 nabij Wirdum

 

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies