Maatregelen Ketliker Skar door letterzetter

In natuurgebied Ketliker Skar is de afgelopen jaren zichtbare schade ontstaan door de letterzetter. Mede door droogte is het probleem sterk vergroot. Om de (toekomstige) natuurwaarden en veiligheid voor mensen in het gebied te waarborgen is It Fryske Gea genoodzaakt maatregelen te nemen. In het najaar van 2022 worden daarom een aantal sparrenvakken heringericht.

Het Ketliker Skar is een gevarieerd bos- en heidegebied waar o.a. veel insecten leven, zoals het bastkevertje de letterzetter. Deze walsvormige, donkerbruine kever komt vooral voor op sparren als Fijnspar, Sitkaspar en Servische spar, maar bij hoge dichtheid ook op andere naaldbomen. Het is een invloedrijk diertje dat op grote schaal bomen aantast. Naaldbomen zijn door de harsvorming eigenlijk beschermd tegen de letterzetter, maar verzwakte of omgewaaide naaldbomen zijn een gemakkelijke prooi.

Maatregelen

Het verloop van de letterzetterplaag in het Ketliker Skar is de afgelopen drie jaar inzichtelijk geworden door observatie. In korte tijd is een grote hoeveelheid dood staand hout ontstaan, die een veiligheidsrisico vormen langs de wandelpaden en openbare wegen. De sparrenvakken met grote schade worden daarom heringericht. Het dood staand hout, dat anders binnen enkele jaren zou omvallen, wordt weggehaald. Andere vakken worden opnieuw ingeplant met boomgroepen van verschillende loofhoutsoorten. Een aantal sparrenvakken zijn al gemengd met andere boomsoorten. Hier worden alleen de sparren weggehaald. De gekapte sparrenvakken worden ontdaan van de strooisellaag, om hier weer heide te laten ontwikkelen, zoals dat in 1930 nog op grote schaal voorkwam in het gebied.

In het najaar van 2022 starten we met de uitvoering van de maatregelen. In deze periode is het terrein nog droog genoeg om de schade aan de bodem en paden zo klein mogelijk te houden. Ook zijn er dan nog geen dieren in winterslaap en geen broedende vogels.
De afvoer van het hout levert een aantal vervoersbewegingen op en de kap zelf zal enig (geluids)overlast geven. De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd met een zogenaamde harvester. Deze maakt lawaai, maar met een minder onregelmatig en hoogtoerig geluid dan een motorzaag.

Meer informatie 

Bekijk voor vragen de pagina meest gestelde vragen. Staat jouw vraag hier niet tussen, neem dan contact op via 0513 – 54 15 91 of info@itfryskegea.nl.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies