Onderhoud houtsingels Rysterbosk

In november 2021 is It Fryske Gea bezig met onderhoud aan twee houtsingels in het Rysterbosk. Dit zijn de houtsingels aan de David de Wildtwei en aan het Freuleleantsje (op het Murnzerklif). Onderhoud is nodig voor behoud van de singels op langere termijn.

De singels worden als hakhout beheerd en eens in de 10 tot 15 jaar afgezet. Afzetten betekent dat de bomen en struiken tot 10 à 20 cm boven de grond worden afgezaagd. Ze groeien uit zichzelf weer uit. In het groeiseizoen van 2022 zijn de stobben weer uitgelopen. Aan de David de Wildtwei wordt de helft van de bomensingel afgezet en het hout afgevoerd. De oude eiken (overstaanders) blijven staan. Aan het Freuleleantsje worden alle bomen afgezet en het hout afgevoerd.

Veilige habitat voor vogels en insecten

Naast het in stand houden van de belangrijke landschapselementen met cultuurhistorische waarden, is het laag houden van de singels gericht op het creëren en behouden van een belangrijke leefomgeving van verschillende diersoorten en insecten. Het is de ideale rust, schuil, foerageer- en voortplantingsplek voor vele zangvogels.

Vragen?

Neem voor vragen over de werkzaamheden telefonisch contact op via 0514 – 58 19 00 of via het emailadres info@itfryskgea.nl

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies