Project ‘Kwelderontwikkeling Koehoal’

Het project ‘Kwelderontwikkeling Koehoal door middel van een slibmotor’ wil kweldergroei bevorderen door het vergroten van het sediment-aanbod in de vorm van een zogenaamde ‘slibmotor’. Deze manier van kweldergroei is ecologisch gezien erg interessant, aangezien het een natuurlijker opbouw geeft dan door traditionele kwelderwerken met meer jonge kwelders en slikvelden. Het belang van deze jonge kwelders is voor vogels groot – ze kunnen er rusten. Ook pioniersplanten als zeekraal en lamsoor vinden er hun plek. Daarnaast is er in de slikvelden bij de jonge kwelders veel voedsel voor kluten en andere wadvogels te vinden.

Het project gaat gedurende drie jaar de verspreidingslocatie van uit de haven gebaggerd sediment verplaatsten naar een zorgvuldig gekozen locatie om de ‘slibmotor’ op gang te brengen. Op deze wijze wordt getracht om jaarlijks 20.000 m3 sediment geleidelijk naar de kwelders nabij Koehoal te brengen. Het bepalen van de exacte locatie en uitvoeringswijze van deze slibmotor vergt echter de eerste inspanning, gebruikmakend van de beschikbare kennis over het slibtransport naar deze kwelder.


Figuur: verplaatsing huidige verspreidingslocatie naar nieuwe verspreidingslocatie ter versterking van natuurlijke kwelderontwikkeling.

Een belangrijk deel van het experiment gaat onderzoeken of de slibmotor zich vervolgens gedraagt volgens verwachting en bepaalt hoe deze de kweldergroei bevordert. Metingen richten zich zowel op de verspreiding van het slib als de groei en ontwikkeling van de kwelders. Op basis daarvan wordt geanalyseerd wat de effectiviteit van de slibmotor is. De uitvoering van dit experiment gaat zorgen voor de nodige nieuwe kennis en de verspreiding daarvan voor verdere toepassing binnen en buiten het Waddengebied maakt deel uit van het project.

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van de Stichting EcoShape en haar partners, Natuurorganisatie It Fryske Gea en de Gemeente Harlingen. Het is het grootste project van het Building with Nature Programma Waddenzeehavens dat nu ten uitvoer gaat. In dit programma gaan de verschillende Waddenzeehavens samen met EcoShape door middel van ‘leren door doen’ de synergie tussen economische en natuurlijke ontwikkeling rondom de Waddenzee-havens onderzoeken en versterken.
Het project ‘Kwelderontwikkeling Koehoal door middel van een slibmotor’ kan rekenen op Waddenfonds-subsidie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de projectleider Martin Baptist namens EcoShape.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies