Samenwerken voor zeven geslaagde otter oversteekplekken!

Op het gebied van ottervoorzieningen is de afgelopen vier jaar veel bereikt. Op meerdere plaatsen in de Provincie speelde It Fryske Gea een belangrijke rol om – altijd in goede samenwerking met andere partijen – voorzieningen te realiseren. Samengevat hebben we nu meegeholpen om zeven otteroversteek-knelpunten op te lossen. Nog eens drie staan voor de komende tijd in de planning.

Na de succesvolle oplossingen bij Kraenlânswei en Gaasterwei, volgden voorzieningen in de  Ottemawei door It Bûtefjild. Ook het raster langs de A32, ter hoogte van de Lendevallei, werd verlengd door Rijkswaterstaat, op voorspraak van Calutra en It Fryske Gea.

Faunaraster in it Bûtefjild

Lendevallei

Een raster langs de Steenwijkerweg, door de Lendevallei, liet wat langer op zich wachten maar kwam er uiteindelijk ook in 2019, dankzij goede samenwerking tussen Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Gemeente Oost-Stellingwerf en It Fryske Gea.

Easterskar

Toen er in het voorjaar van 2020 op de Hege Dyk, bij het Easterskar, ter hoogte van de Rotstersleat, een otter werd doodgereden, kon er slagvaardig worden ingegrepen, omdat de Provincie hier net bezig was met wegwerkzaamheden en er werk met werk kon worden gemaakt. Hier werd binnen 3 maanden een raster geplaatst aan weerszijden van de weg en een loopplank aangebracht in de bestaande duiker onder de weg door. Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea droegen financieel bij aan deze oplossing.

Otterpopulatie blijft kwetsbaar

Toch is het hoge aantal verkeersslachtoffers onder otters nog wel altijd het grootste probleem voor de Friese populatie. In 2020 werden bijvoorbeeld 63 verkeersslachtoffers geteld in Fryslân. Op een geschatte populatie van ongeveer 150 dieren (ca. een derde van de landelijke populatie) is dat ca. 40% van de Provinciale populatie, een zorgwekkend hoog getal. Aan het oplossen van meer en ook nieuwe knelpunten moet dus blijvend aandacht worden besteed!

Wil jij ook bijdragen aan het Otterfonds?

Doe een donatie en we betalen je terug in natuur.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies