Verbetering waterhuishouding Easterskar

Eind augustus 2021 start Wetterskip Fryslân met werkzaamheden in en rond natuurgebied Easterskar ter verbetering van de waterhuishouding. De aanpassingen zorgen dat de waterpeilen straks beter zijn af te stemmen op de verschillende terreinomstandigheden en natuurwaarden in het gebied. Het werk is onderdeel van het project Polder De Foarútgong. Tijdens de werkzaamheden zijn de wandelpaden in de blauwe cirkel op onderstaande kaart (route vanaf de Bisschopsweg tot de Schoterweg) niet toegankelijk. Ook andere wandelpaden buiten de blauwe cirkel kunnen tijdelijk gestremd zijn.

Meer water naar Nannewiid

Het Waterschap verbetert de wateraanvoer vanuit De Tsjonger naar het meer Nannewiid. Dit doen ze door het waterpeil in de ecologische verbindingszone tussen De Tsjonger en natuurgebied het Easterskar iets te verhogen. Hierdoor kan het water op natuurlijke wijze (onder vrij verval) via de Rotstersloot naar het Nannewiid stromen. In de ecologische verbindingszone automatiseren ze de inlaat (aan De Tsjonger) en de stuw (aan de Bisschopsweg) en worden langs sommige delen van de zone keringen aangelegd. Hierdoor kan de zone bij extreme neerslag voortaan worden ingezet als tijdelijke, extra waterberging.

Polder De Foarútgong

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Polder De  Foarútgong. Doel van het project is om de polder zo in te richten dat het meer water kan opvangen bij hoosbuien en meer water beschikbaar is in droge perioden, die door de klimaatverandering vaker voorkomen. Er wordt extra waterberging gecreëerd en enkele hoofdwatergangen verbreed, waardoor de ecologische waterkwaliteit verbetert. Zo kunnen de poldersloten natuurvriendelijker onderhouden worden en blijft het water schoon. Ook is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast. Lees meer over dit project op Wetterskip Fryslân.

Vragen?

Neem voor vragen over deze werkzaamheden telefonisch contact op via 0513 -541591 of via het emailadres info@itfryskgea.nl

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies