Verbetering waternatuur in het Easterskar

Voldoende schoon water, een rijk onderwaterleven en ruimte voor de otter, daar draaide het om bij het project ‘Verbetering waternatuur Easterskar’. Het Easterskar is één van de grote laagveengebieden van Fryslân. Helaas heeft het gebied last van verdroging. Hierdoor verzuurt de bodem en daar lijden bijzondere planten en het waterleven onder. Door de uitgevoerde werkzaamheden kan er meer schoon water diep in het Easterskar doordringen. Hiervan profiteren de otter, libellen, diverse soorten vis en de bijzondere planten van het laagveen.

Aanleg petgaten

De meest in het oog springende verandering in het Easterskar zijn de nieuwe petgaten. Er zijn 15 langwerpige petgaten gegraven, die het water vasthouden in het natuurgebied. In de nieuwe petgaten groeit straks waterscheerling en krabbescheer, deze planten helpen om de veengroei weer op gang te brengen. De petgaten bieden een veilig leefgebied aan libellen en verschillende amfibieën en reptielen, zoals levendbarende hagedis, heikikker en ringslang. In het voorjaar kun je hier straks de roerdomp horen ‘hoempen’ en voor de otter wordt dit een ware speeltuin.

Opschonen watergangen

Een andere maatregel was het verbeteren van de doorstroming van het water. Wanneer alle sloten goed functioneren, dan kan schoon water het Easterskar tot de kern goed doordringen. Verschillende sloten zijn opgeschoond. Libellen profiteren van deze werkzaamheden, omdat ze een groot deel van hun leven als larve onderwater doorbrengen.

Afplaggen heideterrein en ophogen wandelroute

Om te voorkomen dat het pijpenstrootje de heide verdrijft, moet het plaatselijk verwijderd worden. Bij de werkzaamheden is een strook van 350 meter bij 20 meter afgeplagd. De andere helft blijft intact om als bron te dienen voor de opgeschoonde helft. Zo kunnen zonnedauw en moerasheide zich verspreiden over het afgeplagde land. Met het plagsel is het wandelpad naast de Rotstersloot opgehoogd. Zo houden de wandelaars droge voeten.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies