Vismigratierivier en Afsluitdijk Wadden Center

De Afsluitdijk bij Kornwerderzand wordt aangepakt, maar dat niet alleen. Bij dit icoon staat sinds 2018 het Afsluitdijk Wadden Center en wordt de Vismigratierivier gerealiseerd. Wil je weten wat de Vismigratierivier precies is? Wie bij dit project betrokken zijn en waarom dit project net zo historisch wordt als de realisatie van de Afsluitdijk in 1932? Onderstaand vind je alle antwoorden..

Wat is de Vismigratierivier?

De Vismigratierivier is een wereldwijd unieke doorgang voor vissen, dwars door de Afsluitdijk. Door de aanleg van de Vismigratierivier wordt niet alleen de lage visstand in de Waddenzee en IJsselmeer verbeterd, maar geven we tegelijkertijd een impuls aan de regionale economie. In dit project werkt It Fryske Gea samen met de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart en Vereniging Vaste Vistuigen Noord.

Waarom is de Vismigratierivier nodig?

De komst van de Afsluitdijk in 1932 zorgde voor verbetering van de veiligheid en gaf een flinke economische impuls aan de noordelijke regio, maar het was ook een ecologische ramp. De Zuiderzee en de Waddenzee werden abrupt van elkaar gescheiden. Trekvissen hebben zoet én zout water nodig voor hun levenscyclus. Met de aanleg van de Afsluitdijk werd het bijna onmogelijk voor vissen om heen en weer te trekken tussen Waddenzee, IJsselmeer en het achterland. Miljoenen vissen liggen in de Waddenzee te wachten voor de spuisluizen. Ze ruiken het zoete water en willen naar binnen. Maar de stroming is voor deze trekvissen meestal te sterk om tegenop te zwemmen. Het is een belangrijke reden waarom het zo slecht gaat met trekvissen.

Wat maakt de Vismigratierivier zo bijzonder?

De Afsluitdijk werd altijd gezien als icoon voor waterbouwend Nederland. Met de Vismigratierivier wordt daar een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Het is een inspirerend voorbeeld van hoe natuur, economie en waterveiligheid hand in hand kunnen gaan. Het doorsteken van de Afsluitdijk wordt net zo’n historisch moment als toen in 1932 de laatste basaltblokken in het IJsselmeer werden gestort. Aan de voor- en achterkant van de nieuwe doorgang komt een kilometers lange rivier te liggen, waardoor trekvissen zoals de spiering, houting, aal en zalm weer hun paai-, leef- en opgroeigebieden bereiken. Het unieke hiervan is dat dit 24 uur per dag kan zonder dat het IJsselmeer zouter wordt. Nu al is er internationale belangstelling voor het project. Wereldwijd zijn er zo’n 200 vergelijkbare situaties.

Welke vissen worden er blij van?

Deze bijzondere vispassage is bedoeld voor grote en kleine trekvissen, van vislarve tot volgroeide vis, van sterke tot zwakke zwemmers. Soorten als spiering, driedoornige stekelbaars, glasaal, fint, elft, rivierprik, zeeprik, houting, bot, zeeforel en zalm, maar ook zwakke zwemmers als de glasaal, spiering, stekelbaars en jonge vis. Dankzij de permanente opening en verschillende stroomsnelheden in de Vismigratierivier moet het weer mogelijk worden dat al deze trekvissen weer vrij kunnen zwemmen van zoet naar zout water. Als de vispopulaties zich herstellen, profiteren ook andere dieren, zoals de vele vogels, die voor hun voedsel afhankelijk zijn van vis daarvan. Nu herinneren alleen de kleurrijke vissersdorpen aan de rijke visserij die er ooit was in de voormalige Zuiderzee. Met een betere visstand is er uiteindelijk ook meer ruimte voor de beroeps- en sportvisserij.

Waar komt de rivier te liggen?

De Vismigratierivier wordt aangelegd bij Kornwerderzand. Dit is de oostelijke, Friese zijde op de Afsluitdijk bij de Lorentzsluizen. Dat is de meest ideale plek in verband met de grote zoete lokstroom van het spuiwerk en de aansluiting op de diepe geulen van de Waddenzee. Via deze interactieve PDF krijg je een goed beeld van wat er precies gaat gebeuren.

Kan ik straks de Vismigratierivier bezoeken?

Ja, het is echt de bedoeling dat iedereen de Vismigratierivier ook kan beleven. Dankzij een gift van de Nationale Postcode Loterij hebben It Fryske Gea en de Waddenvereniging een creatief plan ontwikkelt hoe de Vismigratierivier in de toekomst een nieuwe toeristische trekpleister in de regio kan worden. Landschapsarchitect Bruno Doedens ontwikkelde een veelomvattend plan waar natuur en cultuur voor de bezoeker samen komen. In het oog springend is het landschapskunstwerk van honderden zogenaamde ‘Blije Vissen’, die boven het water uitsteken en meedraaien met het tij. Daarnaast komt er toegankelijke informatie over vistrek en de geschiedenis van vismigratie.

Afsluitdijk Wadden Center

Inmiddels is op Kornwerderzand het Afsluitdijk Wadden Center geopend. Je kunt er de gratis interactieve beleefexpositie bezoeken waar je met droge voeten het Wad ervaart. De expositie toont er alles over het (over)leven van de Nederlanders in de delta, klimaatverandering en zeespiegelstijging. In Aquavista kan je digitaal zweven over de Afsluitdijk en rondkijken door de ogen van de Grutto.

Regelmatig organiseren we in en rond het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand excursies. Onze gidsen zijn geboren vertellers en nemen je graag mee in de wereld van vistrek op de grens van zoet en zout en de Vismigratierivier. Lees meer over onze activiteiten.

Hoe concreet is het project?

Verschillende overheden, bestaande uit DNA (De Nieuwe Afsluitdijk, het samenwerkingsorgaan van regionale overheden rond de Afsluitdijk) en het Rijk, hebben toegezegd dat de opening door de dijk gelijk wordt aangelegd met de uitvoering van de Rijkswerkzaamheden aan de Afsluitdijk. Het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Noord-Holland en Fryslân hebben een bijdrage toegezegd aan de verdere ontwikkeling van de Vismigratierivier. Daarnaast worden subsidies aangevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Europa en het Waddenfonds. De totale kosten van de Vismigratierivier bedragen 55 miljoen euro. De Nationale Postcode Loterij financiert met 5 miljoen euro de laatste kilometer van de Vismigratierivier.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies