Werkzaamheden De Burd

Ruim twee jaar geleden zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van De Burd, een eiland in de Alde Feanen, gestart. Grote delen zijn al jaren in beheer bij It Fryske Gea, maar er zijn ook particuliere natuurbeheerders. Door de herinrichting wordt de Noarder-Burd opgewaardeerd als weidevogelgebied en krijgt de Súder-Burd grotendeels een recreatieve functie. Als meest ingrijpende maatregel zal een deel van de Súder-Burd vergraven worden tot een nieuw meer dat de verbinding gaat vormen tussen de Tijnje en de Sytebuorster Ie. Daarnaast wordt de gehele kade rondom De Burd verlegd en opgehoogd. De gehele herinrichting is eind 2017 voltooid.

Laatste fase Swette-De Burd

De laatste fase van het project Swette-De Burd is nog in volle gang. Na het Swettegebied en It Eilân wordt nu het eiland de Burd bij Grou opnieuw ingericht. De polderkaden worden verhoogd en versterkt, de interne waterhuishouding is aangepakt en er komt een nieuwe vaarverbinding. De werkzaamheden zijn eind 2017 klaar.

Laatste werkzaamheden vaarverbinding

Tussen Pikmar en de Sitebuorster Ie ligt straks een nieuwe vaarweg. Aan het begin en het einde van de vaarverbinding zijn nog enkele ondieptes. Met name in de Sitebuorster Ie. Om de vaarverbinding optimaal te laten functioneren baggert Provinciale Waterstaat deze plaatsen nu in nauwe samenwerking met de bestuurscommissie Swette-De Burd. De nieuwe vaarverbinding zal officieel in juni 2018 worden geopend, maar is naar verwachting al vanaf november 2017 te gebruiken.

Daarnaast wordt er in de herfst van 2017 een nieuw fiets- en wandelpad aangelegd aan de oostkant van eiland De Burd. Dit verbindt de beide doodlopende wegen aan de noord- en zuidkant met elkaar. Mensen kunnen dan straks een mooi rondje over het eiland maken.

Wat is er al gedaan?

De oplevering van het nieuwe gemaal aan de Geau bracht de waterhuishouding op orde. Dit zorgt voor optimaal peilbeheer voor weidevogels en helpt bij het droogleggen van woningen en erven. Daarnaast zijn de wegen op de Burd gedeeltelijk opnieuw geasfalteerd.

Samenwerking

De inrichting van het eiland De Burd is onderdeel van het gebiedsinrichtingsproject Swette-De Burd van de provincie Fryslân. In opdracht van de provincie voert de bestuurscommissie alle maatregelen uit in samenwerking met de gemeente Leeuwarden, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en particulieren. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van natuur, landbouw, recreatie en landschap.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies