Zoeken pictogram Contact pictogram Favorieten pictogram 0 Webshop pictogram 0 Menu pictogram

Voor iedereen die van de Friese natuur houdt

Samenwerken rond het IJsselmeergebied

Deze maand ondertekenden de directeuren van It Fryske Gea, Het Flevo-landschap, Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer een samenwerkingsovereenkomst van ‘Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk’. Vanuit deze samenwerking zetten zij zich actief in voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied.

Samenhangende aanpak voor het IJsselmeergebied

Midden in Nederland ligt het IJsselmeergebied, met zijn karakteristieke polders, dijkzones en groot open water. In de tijd van de Zuiderzee was dit het kloppend hart van Nederland, met een goede visstand en een bloeiende handelsvaart. Door de aanleg van de Afsluitdijk en de inpoldering heeft het IJsselmeer te kampen met een aantal ecologische problemen. Bijvoorbeeld een slechte visstand, waardoor voedselgebrek voor diverse soorten watervogels dreigt. De functie van het IJsselmeer als trekvogelroute komt hierdoor in gevaar.

It Fryske Gea ziet met de samenwerkende partijen het als een uitdaging om zowel de ecologische waarden als het economische potentieel van het voormalig Zuiderzee gebied te versterken. Projecten als de Vismigratierivier in de Afsluitdijk en de aanleg van Marker Wadden zijn daar goede voorbeelden van.

Een gezamenlijke agenda

De Coalitie Blauwe Hart wil echter meer en heeft hiervoor een gezamenlijke agenda opgesteld:

  • Het gebied als één geheel benaderen. Meer samenhang creëren tussen beleidsplannen van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen
  • Het gebied te beschermen door economie en recreatie in balans te brengen met het ecosysteem
  • Behoud van de ruimtelijke kwaliteiten
  • Het verbeteren van de visstand. Meer openingen in de Afsluitdijk (vismigratierivier) en Houtribdijk; nieuwe paaiplaatsen en minder druk van de beroepsvisserij
  • Het verbinden van land en water. Stimuleren natuur en recreatie met zachte overgangen als rietzones en oeverdijken en een meer natuurlijk waterpeil
  • Het creeren van meer bekendheid en aandacht voor Het Blauwe Hart ende waarde voor Nederland
  • Beleving van de rijke cultuurhistorie en natuur voor recreanten

Wensenkaart Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk

Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk wil de expertise, kwaliteiten en netwerk van alle partners bundelen en effectief inzetten. Het vertrekpunt hiervoor is de wensenkaart voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later.

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Volg ons ook op:
Favorieten pictogram Webshop pictogram Chat pictogram Contact pictogram Lid worden
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies