Stinzenflora monitor

Steeds meer mensen kijken uit naar de vroege voorjaarsbloeiers die bij stinzen, staten, buitenplaatsen en andere historische monumentale panden worden gekoesterd. Hun tere verschijning en kleurenpracht zijn een lust voor het oog. Al aan het einde van de winter bloeien ze door tot ver in mei. Het tijdstip is alleen elk jaar anders en afhankelijk van het weer, daarom is de stinzenflora-monitor ideaal. Dit hulpmiddel vertelt precies welke flora je waar en wanneer kunt bewonderen. Daarnaast geeft de ingebouwde kalender wekelijks actuele informatie. Benieuwd waar je in It Fryske Gea moet zijn? De stinzenflora-monitor start zaterdag 12 februari!

Eeuwig durende lente

Dit jaar is het motto ‘Eeuwigdurende Lente’. Informatie over de rijke geschiedenis van stinzenplanten vind je in de Stinzenflora-monitor onder de nieuwe knop ‘Geschiedenis’. In het verre verleden was de gedachte dat in de Paradijstuin de bloemen en bomen het hele jaar door bloeien en vrucht dragen. Er zou een ‘Eeuwigdurende Lente’ heersen. Dit blijkt uit verschillende uitingen van vroeger…

Schilderij van ‘Paradijstuin’
Op een schilderij uit de vijftiende eeuw staan mooie lenteklokjes tussen zomerbloeiende planten en struiken. In de zestiende en zeventiende eeuw hadden koningen en andere vorsten de ambitie om de Paradijstuin te benaderen. Daarvoor was het nodig om planten uit de hele wereld (die toen net ontdekt waren) bijelkaar te brengen in een tuin.

Cadeau in de vorm van bloemboek
Ook een mooi voorbeeld is de Franse koning Henry IV. Hij liet een boek maken over zijn tuin voor zijn vrouw Maria de Medici in 1608. Er staat te lezen: ‘Flora creëerde hier schitterende tuinen waar het hele jaar door een eeuwigdurende lente heerst, met bloemen van diverse kleuren die goden en godinnen bekoren.’ Er staan ook prachtige voorjaarsbloeiers in deze ‘bloemboeken’ of florilegia. En al eerder, in oude kruidenboeken, komen we bloeiende sneeuwklokjes, lenteklokken, krokussen en andere fraaie bloeiende bollen tegen.

‘ Boeken leken het idee van ‘Eeuwigdurende Lente’ te willen vasthouden. En wie wil dat niet? ‘

Opvallend is dat recent opnieuw veel aandacht is voor ‘stinzenplanten’, zoals de vroege bol-, knol- en wortelstokgewassen sinds de vorige eeuw genoemd worden. Dit jaar verschijnen er twee nieuwe boeken.

1. De KNNV Uitgeverij brengt dit voorjaar de Basisgids Stinzenplanten uit, een ‘boek voor in de binnenzak’ in aansluiting op de eerder uitgebrachte gelijknamige app (gratis te downloaden alleen voor Android).

2. En in het komende stinzenflora-seizoen komt er op initiatief van It Fryske Gea en Stichting Martenastate een geactualiseerde en uitgebreide versie van het boek Stinzenflora in Fryslân uit bij Uitgeverij Bornmeer (1e editie 2008), met de ondertitel: een voorjaarsfeest in het historisch groen. Het boek schenkt aandacht aan de verschillende stinzenplanten, het beheer en de geschiedenis ervan. Het wordt een leerzaam en interessant hand- en kijkboek voor iedereen die zich voor stinzenflora interesseert of die als vrijwilliger zich met stinzenplanten bezighoudt.

Naast het nieuwe boek komt er ook een tentoonstelling bij Tresoar in Leeuwarden. De stinzenflora in Fryslân staat centraal, maar er is ook aandacht voor het landschap, de verschillende vindplaatsen van stinzenflora en de monumentale woningen van Friese adellijke families en notabelen. In het boek én in de tentoonstelling wordt werk van de bekende stinzenflora-pionier D.T.E. van der Ploeg nader belicht.

Aan de slag met de stinzenflora-monitor!

De Stinzenflora-monitor heeft correspondenten op acht locaties in Friesland en één daarbuiten. De mooie historische Friese stinzenflora-terreinen zijn zeer bekend en toonaangevend. Bijzonder is dat twee van de vijf door FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) voor het eerst aangewezen landelijke ‘hotspots’ voor stinzenflora in Friesland zijn: Martenastate (Koarnjum) en Philippusfenne (Kollum). Beide landschapsparken nemen deel aan de Stinzenflora-monitor.

Hoe werkt het?
De Stinzenflora-monitor is goed leesbaar op de computer en op alle mobiele apparaten. Met regelmaat wordt ook over de bloei van de stinzenplanten in Europa bericht. Hij is actief op de website www.stinzenflora-monitor.nl. Daar staat ook de informatie over de vele voorjaarsactiviteiten die de deelnemers van de Stinzenflora-monitor organiseren: rondleidingen voor groepen, (foto)cursussen, open tuindagen en arrangementen

Stinzenflora-locaties in #mynfryskegea

Eén van de beste hotspot voor stinzenflora in Nederland is Landgoed Martenastate. Als voorbode op de lente verschijnen als eerste de sneeuwklokjes en de krokussen. Daarna zijn onder andere de holwortel, de vingerhelmbloem en de bostulp aan de beurt. Het pronkstuk van het park, de laan met het Haarlems Klokkenspel sluit het stinzenplantenseizoen af.

Jongemastate Raerd
Vrij toegankelijk.

Wikelerbosk Wyckel
Vrij toegankelijk.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies