Mozaïkbeheer, kuikenland op z’n best

Rond mei worden in de binnendijkse weidevogelgebieden de eerste maaitrappen gerealiseerd. Weidevogelexpert Uulco Hoekstra vertelt hoe dat er aan toe gaat en wat je dan zoal kunt tegenkomen!

Inventarisatie

In het begin van het broedseizoen inventariseren de weidevogelexperts waar de weidevogels zitten de broeden. Als eerste beginnen de kieviten en de wulpen met eieren te leggen. Al gauw volgen de veldleeuweriken en de graspiepers. De grutto en tureluur beginnen in april met het leggen van eieren. Er wordt in beeld gebracht in welke percelen de weidevogels broeden.

Fase één

In de gebieden waar geen vogels broeden, wordt jongvee geplaatst. Dit heet voorweiden: fase één van het mozaïekbeheer. Zodra het vee het gras op heeft, worden ze naar een ander stuk land gebracht. ‘Het land dat dan achter blijft, ligt vol met koeienvlaaien en het gras is in verschillende hoogtes afgegeten. Zo zie je hoge kruiden, lage kruiden en pollen gras met veel insecten. Dit is ideaal voor kuikens van nul tot twee weken oud. Daarom noemen we dit ook wel kuikenland’, aldus Uulco.

grutto kuiken
'We zoeken de percelen uit waar geen vogels zitten te broeden, geen kuikens zijn en waar geen reekalfjes liggen. In deze percelen laten we kleine groepjes vee grazen of maaien we. Zo realiseren we een mozaïekbeheer. Deze percelen noemen we ook wel kuikenland.' Uulco Hoekstra, Weidevogelexpert
Uulco Hoekstra Eanjumer Kolken 2

Fase twee

Later in het seizoen, zo rond juni/juli wordt er gestart met de eerste maaitrappen, dit is fase 2. ‘Ook hier kijken we naar de percelen waar geen vogels meer zitten te broeden of kuikens zitten’, zegt Uulco. ‘Ook kijken we of er geen jonge hazen zitten of reekalfjes. Is dit het geval dan kunnen we de eerste maaitrap realiseren.’ In totaal worden er in de meeste gevallen drie maaitrappen gerealiseerd, zodat je een mooi mozaïek in het gras land krijgt. Het gemaaide land is weer ideaal voor kuikens die vier weken oud zijn en de vlieg-vlugge jongen. Deze kuikens gaan langzaam over op wormen eten, die zijn hier makkelijker te vinden en de kuikens kunnen zich makkelijker maneuvreren.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies