De uitgevlogen jongen van 2020

Op 13 juli 2020 verliet dit tweetal hun, in een van de zomerpolders gelegen ouderlijk nest in het NP de Alde Feanen. Daarna gingen ze onder begeleiding van beide ouders de zomerpolders verkennen en konden daar de kunst van het prooi zoeken en vangen afkijken.

De zomerpolder in juli 2020

Het ene jong?

Dit puberjong kwam al voorbij in de eerder gepubliceerde filmpjes en geniet inmiddels bij de kijkers al enige bekendheid door zijn lompe landingen op het nest en gebedel om voedsel. De twee adult (volwassen) zeearenden en hun jong hadden een slaapplek in een moerasbos een kilometertje verderop. Ook daar liet het jong zijn opdringerige gedrag zien, wat waarschijnlijk te duiden valt als gebedel of beter gezegd gejengel om voedsel.

Of dit jong een jongen of een meisje is? Dat is een lastig te beantwoorden vraag. Op basis van de foto waar het jong naast moeder in de els zit, denk ik dat het een slag kleiner is dan zij. En ja, dan zou het dus een puberjong van het mannelijk geslacht zijn. Echter, met honderd procent zekerheid is het op deze manier niet vast te stellen. Medio januari waren er gedurende een aantal weken maar liefst 9 zeearenden (2 adult en 7 sub-adult) gelijktijdig aanwezig in de zomerpolder “Wyldlannen”. Onder hen ‘ons’ zeearend paar met hun jong van vorig jaar. Kennelijk is deze, in de wintermaanden plas-dras staande zomerpolder, een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied voor sub-adulte zeearenden, die daar als groep jacht maakten op o.a. een aalscholver. Een paar weken later was de groep sub-adult (onvolwassen) zeearenden vertrokken met een voor ons onbekende bestemming. Het is bekend dat de onvolwassen zeearenden over grote afstanden kunnen rondzwerven, totdat ze zo rond hun 5de kalenderjaar geslachtsrijp zijn en op zoek gaan naar een partner en een geschikte plek om te gaan broeden

En het andere jong?

En het andere jong? We weten inmiddels dat het een zus is van het bekende puberjong en met haar is het helaas niet goed afgelopen. Medio augustus 2020 werd dit jong, op slechts enkele honderden meters van het nest, door een medewerker van It Fryske Gea dood aangetroffen in de zomerpolder.

Vragen, veel vragen!

Wat is er gebeurd, wat is dit zeearend jong overkomen? Het dier is meegenomen naar Earnewâld, zodat er een onderzoek naar de doodsoorzaak geregeld kon worden.

Het zeearend jong werd meegenomen naar Earnewâld.

Sectie (door het Wageningen Environmental Research (WENR) Animal Ecology Team, Hugh Jansman) wees uit dat er geen pathologische oorzaak zoals ziekte, infectie of vergiftiging voor de dood van het zeearend jong is gevonden. Er was duidelijk sprake van “trauma en perforatie van de linker buikwand/holte en onderkant borstbeen”. Röntgenfoto’s lieten geen metaalresten (hagel of kogels) zien, wel waren er meerdere botbreuken zichtbaar. Het dier (een vrouw) was in goede conditie, met een normale hoeveelheid onderhuids vet, een gewicht van 4.700 gram en de spanwijdte van de vleugels bedroeg 224,5 cm. Ze had een lege krop, maar een gevulde maag bestaande uit 70% gans en 30% karper/vis.

Conclusie

Het zeearend jong heeft dus ergens een ernstige verwonding aan de buikwand opgelopen. Is het tegen een elektriciteitsmast of een windmolen aangevlogen of heeft er een ernstig conflict met een soortgenoot plaatsgevonden? We zullen het nooit weten.

Het dier wordt geprepareerd en zal daarna te zien zijn bij het Bezoekerscentrum Nationaal Park de Alde Feanen. En ach, misschien mag het dan nog een keer mee, met een speciale vaarexcursie door de Alde Feanen, naar haar geboorteplek in de zomerpolder.

 

Stel je vraag aan ons

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies