Ansvaridéa steunt project op It Eilân-East

Met een donatie van 18.000 euro aan het IUCN NL Ondernemers voor Natuurfonds, draagt de Nederlandse verzekeraar AnsvarIdéa bij aan natuurherstel in het Friese veenweidelandschap. Hiermee wordt Ondernemers voor Natuur gelanceerd.

IUCN NL startte vorig jaar met verzekeraar AnsvarIdéa een pilot voor haar Ondernemers voor Natuurfonds. Met dit fonds steunt IUCN NL natuurherstelmaatregelen in Nederland of in het buitenland die bijdragen aan een robuust natuurnetwerk waarin kwetsbare flora en fauna kunnen floreren. De eerste donatie in het fonds is van AnsvarIdéa en gaat naar een project in het veenweidelandschap van Fryslân. ‘Met onze bijdrage kan de Friese natuurorganisatie It Fryske Gea de waterhuishouding op It Eilân-East herstellen. It Eilân-East is een eiland in het veenweidelandschap rondom het natuurgebied De Alde Feanen waar verschillende opgaven liggen’, vertelt Paul Burger van AnsvarIdéa.

Grip op waterpeil

It Eilân-East doet in het voorjaar dienst als weidevogelbroedgebied en in de winter als foerageerplaats voor ganzen. Daarnaast fungeert het gebied bij extreem hoog boezempeil als calamiteitenpolder. In 2012 werd de polder voor het eerst met dat doel ingezet en de verwachting is dat het steeds vaker het geval zal zijn door klimaatverandering. Voor het goed kunnen functioneren als weidevogelgebied is het belangrijk dat in de juiste periode een hoog waterpeil gevoerd wordt.

Greppelstructuur

Districtshoofd Fokke-Jan de Jong van It Fryske Gea: ‘De greppelstructuur op It Eilân-East is belangrijk om in het voorjaar, het grasland goed nat te houden. Weidevogels hebben dat nodig voor hun veiligheid en een rijke voedselvoorziening voor hun jongen. Bovendien zorgt een zogenaamde ‘greppelplas-dras’ voor minder CO2-uitstoot. Na het broedseizoen dienen de graslanden weer vlot af te wateren om het land te kunnen maaien en beweiden. Kortom greppels hebben jaarrond een zeer belangrijke functie. Met de bijdrage van AnsvarIdéa aan het ‘Ondernemers voor Natuurfonds’ kunnen we onder andere nieuwe greppelbuizen aanleggen en een aantal duikers vervangen om betere aan- en afvoer van water te bevorderen.’

Behoud van landschap dicht bij huis

Verzekeraar AnsvarIdéa werkt al langer aan verduurzaming van haar verzekeringen, beleggingen en bedrijfsvoering. Door middel van deze donatie steunt de verzekeraar nu ook natuurherstel en behoud van het landschap in een gebied dicht bij huis. Het project dient gelijktijdig meerdere relevante maatschappelijke doelen – versterking van natuurwaarden, behoud van cultuurhistorisch landschap en klimaatbuffering.

Caspar Verwer is vanuit IUCN NL nauw betrokken bij de samenwerking met AnsvarIdéa. ‘Prachtig om te zien hoe intrinsiek AnsvarIdéa gemotiveerd is om haar bedrijfsvoering verder te vergroenen en heel mooi dat we hen via ons Ondernemers voor Natuurfonds konden koppelen aan dit waardevolle project van It Fryske Gea.’

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies