Overwinterende ganzen in Fryslân

De winter nadert en Fryslân veranderd langzamerhand weer in een ganzenland. Soorten als de brandgans, rotgans, grauwe gans, rietgans, kolgans en grote Canadese gans, overwinteren met duizenden op water en weide in onze natuurgebieden. Noard-Fryslân Bûtendyks, de Grutte Wielen en de Alde Feanen zijn populaire gebieden voor deze winterbezoekers. Benieuwd in welke gebieden je welke soorten tegenkomt? Je leest het hieronder.

Fotograaf: Dico de Klein

Welke soorten in welke gebieden?

  • De brandgans is overal in de provincie te zien op open grasland, zoals in Noard-Fryslân Bûtendyks en het Lauwersmeergebied.
  • De rotgans kom je ook tegen in het lauwersmeergebied, maar blijft liever wat dichter bij de kust, zoals bij de Peazemerlannen.
  • De grauwe gans en de kolgans zijn vaak wat meer in het binnenland te vinden, bijvoorbeeld in de Alde Feanen of rond de Petgatten De Feanhoop.
  • De kleine rietgans zoekt zijn heil overwegend in de waterrijke gebieden van Zuid-west Friesland, maar is ook vaak te vinden in de Grutte Wielen.
  • De rietgans overwintert meestal meer in het binnenland. Het Fochteloërveen is bijvoorbeeld een gebied waar ze veelal aan te treffen zijn.
  • De grote Canadese gans is een Noord-Amerikaanse soort die in de hele provincie steeds talrijker wordt, als overwinteraar zowel als broedvogel.
  • De sneeuwgans kent een vaste groep overwinteraars, die vaak in de Noord-westhoek van Friesland zijn te vinden, zoals in de Bjirmen.

 

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies