PETITIE tegen industriezandwinning in het IJsselmeer

Het IJsselmeer heeft een enorme waarde voor natuur en voor de mensen die er wonen en recreëren. It Fryske Gea stoort zich dan ook aan de onverschilligheid waarmee met dit gebied wordt omgegaan. Ze heeft dan ook bezwaar tegen de plannen voor een industriezandwinning in het IJsselmeer. Dit past in het verzet tegen de industrialisering van het IJsselmeer: windmolens, laagvliegen, industriezandwinning. Ben jij ook tegen? Teken de petitie!

Plan na plan wordt voor dit gebied gelanceerd alsof het een lege plek op de kaart is, waar alles kan. Zo wil zandwinbedrijf Smals een werkeiland met een fabriek bouwen en van daaruit dertig jaar lang een oppervlak van ruim 200 hectare tot zestig meter diepte afgraven. Met de gekozen locatie verdwijnt het zicht op de open horizon. De hoge werkgebouwen zijn dominant aanwezig in het vlakke landschap. Voor de natuur maken wij ons zorgen om de watervogels die hier nu nog voedsel zoeken en op het gevaar van erosie van de waardevolle vogeleilanden van het natuurgebied de Steile Bank dat aan de kust van Gaasterland ligt. Bovendien liet drinkwaterbedrijf PWN weten zich zorgen te maken over de gevolgen voor de drinkwaterkwaliteit.

Plek ongewenst

De gekozen locatie is ongelukkig én opmerkelijk. Zelfs het beheerplan Natura2000 IJsselmeergebied geeft aan dat op deze plek zandwinning ongewenst is. In de oorspronkelijke aanvraag voor de vergunning is uitgegaan van een winningslocatie dicht tegen de vaargeul bij Lemmer, en naast het buitendijkse windmolenpark. De aantasting van natuur- en belevingswaarden op deze plek is veel geringer. Natuurmonumenten diende begin dit jaar een zienswijze in tegen het huidige plan. De Provincie Fryslân heeft laten weten de bezwaren naast zich neer te leggen.

Protestavond

Op donderdagavond 8 november organiseert de Gaasterlandse vereniging Bosk en Greide een hoorzitting in MFC It Klif te Oudemirdum, inloop vanf 19.30 uur en aanvang 20.00 uur.

Inwoners die hun zorgen kenbaar willen maken aan de overheid kunnen de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente de Fryske Marren bijwonen op 14 november vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis te Joure. Wie wil inspreken moet dat van tevoren bij de gemeente melden via defryskemarren.nl

Ook is onderstaande korte film van Rob Busquet verschenen over de industriezandwinning, waarin directeur Henk de Vries van It Fryske Gea, de bewoners van Gaasterland, de Vissersbond, Vereniging Natuurmonumenten en andere deskundigen aan het woord komen.


Teken de petitie

Bosk en Greide is tevens een petitie gestart om de gemeente De Fryske Marren op te roepen om de natuurbestemming van het IJsselmeer niet te wijzigen. Het plan gaat volledig voorbij aan de kernwaarden van het IJsselmeer: stilte, openheid, leegte en duisternis.

Ben je het ook oneens met de komst van industriële zandwinning op deze locatie?

<< KLIK HIER OM DE PETITIE TE TEKENEN! >>

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies