Nationale Parken gesteund met 35 miljoen

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal reserveert voor de jaren 2024 tot en met 2030 elk jaar € 5 miljoen extra voor de versterking van de positie van Nationale Parken in Nederland. Met de extra € 35 miljoen tot 2030 kan een forse impuls gegeven worden aan de verdere ontwikkeling naar robuustere Nationale Parken.

Beleidsprogramma

Minister Van der Wal heeft het nieuwe Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030 naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin de basiseisen waaraan elk Nationaal Park moet voldoen. Zo moet elk nationaal park een samenhangend gebied zijn met tenminste één natuurkern van minimaal 1000 hectare. Het park draagt bij aan de verbinding van mensen met natuur en is opengesteld voor publiek, waarbij recreatie wel in balans moet zijn met natuurbescherming. Het extra budget komt bovenop de beschikbare ca. 1,3 miljoen per jaar en is met 5 miljoen per jaar verdeeld over 2024 tot en met 2030.  

'Nederland telt 21 Nationale Parken die de parels zijn van de Nederlandse natuur. Het zijn de meest bijzondere natuur- en landschapsgebieden van ons land, van grote ecologische waarde, die we met recht kunnen beschouwen als erfgoed waar we zuinig op moeten zijn. Ik ben blij dat we samen met de provincies onze Nationale Parken verder kunnen versterken' Christianne van der Wal, Minister Natuur en Stikstof

Biodiversiteit onder druk

Wereldwijd en ook in Nederland staat de biodiversiteit onder druk. Behoud en versterking van de unieke natuur in de Nationale Parken gaat niet vanzelf. Voor het Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030 is gekozen voor een stap-voor-stap benadering om met draagvlak in de regio toe te werken naar parken die meer robuust zijn en waarin de natuur in een dichtbevolkt land als Nederland duurzaam beheerd en beleefd kan worden. Het beleidsprogramma is samen met de provincies tot stand gekomen, onder voorbehoud van co-financiering uit de regio. Daar zullen later dit jaar afspraken met de provincies over worden gemaakt.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies