Natte pootjes voor de weidevogels

Een goed leefgebied voor weidevogels bestaat uit weilanden waar de vogels veilig zijn, waar de kuikens goed kunnen opgroeien en waar uiteraard genoeg voedsel te vinden is. In het voorjaar is het van belang dat de weilanden vochtig zijn, weidevogels houden namelijk van natte pootjes.
In het moderne boerenland wordt de grondwaterstand tijdens het broedseizoen van de weidevogels vaak laag gehouden, zodat het gras vroeg kan groeien en het land goed bewerkbaar is. Maar dit zorgt er voor dat de bodem te droog wordt waardoor vogels niet goed met hun snavel de grond in kunnen komen. Daarnaast neemt ook het voedsel af, wormen en insecten zijn er in mindere mate aanwezig. Daarvoor is een zachte en vochtige bodem nodig. En daar zorgt It Fryske Gea voor!

Lappendeken creëren

Gaandeweg het broedseizoen worden er voorzichtig kleine hoeveelheden grasland gemaaid. Hier wordt uiteraard gekeken of dit op dat moment kan om de vogels die er zitten. Dit maaien trekt ook weer vogels aan, zowel volwassen vogels als jonge vogels. Doordat het gras kort is, kunnen ze beter in de grond komen met de snavel om voedsel te zoeken. Grotere kuikens schakelen namelijk na verloop van tijd over van muggen naar wormen als voedsel. Insecten zijn te vinden in bloemrijke percelen, wormen zijn daarentegen beter bereikbaar op gemaaide of beweide percelen. Door het creëren van een lappendeken in het beheer, spreken we over mozaïekbeheer voor weidevogels. De diverse soorten worden bediend op deze wijze, door gevarieerd beheer ontstaat er een zo groot mogelijk scala aan verschillende biotopen voor flora en fauna.

‘Het broedseizoen is voor ons altijd een zeer intensieve periode, maar als het resulteert in een succesvol jaar voor de broedvogels dan geeft het ons ook enorm veel energie. We hopen van elk broedseizoen een succesvol jaar te maken voor de vogels en hun opgroeiende jonge kuikens.’ – Uulco Hoekstra, beheermedewerker

Waterpeil verhogen

Tijdens het broedseizoen wordt het waterpeil in sommige gebieden omhoog gebracht, zodat de grasgroei wordt geremd. Tevens zorgt dit ervoor dat bodemdieren zoals wormen vanuit de bodem richting het maaiveld kruipen, zodat ze beter toegankelijk zijn voor vogels als voedselbron. Waar het mogelijk is, worden de waterpeilen zo hoog mogelijk opgezet. Er worden de laatste jaren steeds meer plasdrasgebieden gerealiseerd, onder andere met behulp van donaties. het blijkt in de praktijk dat natte percelen als een magneet vogels aantrekken. In combinatie met het voorweiden van jongvee in lage dichtheden, vroegtijdig gemaaide percelen én bloemrijke graslanden die laat gemaaid worden, ontstaat een gevarieerd landschap waarin vogels goede kansen krijgen om te nestelen en samen met hun jongen voedsel te vinden. Het is zeer intensief werk in die periode van het jaar. Er wordt goed samengewerkt met vrijwilligers die vogels inventariseren én de pachters van het grasland. Beheermedewerker Uulco Hoekstra: “Maar als het resulteert in een succesvol jaar voor de broedvogels en het levert een mooi landschappelijk beeld op, dan geeft het ons ook enorm veel energie. We hopen van elk broedseizoen een succesvol jaar te maken voor de vogels en hun opgroeiende jonge kuikens.”

Nestblijvers en nestvlieders

Onze Gea-reporter Mare ging met vogelexpert Harry op pad, ze gingen opzoek naar weidevogelnestjes! Mare had een paar prangende vragen voor Harry, want leggen nou alle vogels in mei een ei? En mag je die eieren eigenlijk meenemen? Daar kreeg ze een duidelijk antwoord op. Maar ze vroeg zich ook nog af: ‘je hebt nestblijvers en nestvlieders, maar wie is wie?’ Dat is een goeie vraag Mare! Lees het hier >>

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies