Onderzoek naar insectenvriendelijk graslandbeheer biedt uitkomst

Feit! Insecten hebben het moeilijk. Ze hebben bloemen nodig, maar ook een geschikt opgroeigebied voor hun larven én een veilige overwinteringsplaats. Sommige insecten zijn gebonden aan graslanden. Denk hierbij aan de prachtige dagvlinders, zoals het hooibeestje, de argusvlinder en het icarusblauwtje, óf de weidehommel. Insecten zijn van groot belang voor de bestuiving van onze voedselgewassen en wilde planten, de bestrijding van plagen en als voedsel voor o.a. weidevogel(kuiken)s. Maar wat hebben deze graslandinsecten eigenlijk nodig? Hiernaar hebben wij, samen met Vlinderstichting en Collectief It Lege Midden, van 2015 t/m 2017 onderzoek gedaan.

Experimenteren en observeren is leren…

In 2015 is dit gezamenlijke project, met als doel graslanden op een effectieve manier insectenvriendelijk te beheren, opgestart. Hoe we dit hebben gedaan? Door te experimenteren en te observeren. Zo zijn er in de graslandterreinen van midden-Fryslân verschillende beheermaatregelen toegepast, variërend van gefaseerd slootkantbeheer tot aan intensieve wisselbeweiding. De effecten, van deze maatregelen op de insecten, werden gemonitord door vrijwilligers, studenten van het Van Hall Larenstein en medewerkers van de Vlinderstichting. Met als resultaat: een enorme berg aan waardevolle gegevens!

Goed nieuws!

Om goede conclusies te kunnen trekken heeft de Vlinderstichting, dit jaar, alle gegevens op een wetenschappelijke manier geanalyseerd. Met duidelijke resultaten! Deze studie maakt het voor het eerst mogelijk een inschatting te maken van de effecten van bepaalde maatregelen op dagvlinders, bijen en bodembewonende insecten. Samengevat is de conclusie namelijk dat meer kruidenrijkdom, i.c.m. gefaseerd beheer (dus niet alles tegelijk), vaak effectief is voor insecten.

Hoe nu verder?

We zijn als samenwerkende organisaties erg blij met de onderzoeksresultaten en willen het liefste dat deze op zoveel mogelijk plekken worden toegepast. Dit begint met het onder de aandacht te brengen van het onderzoek.

Eind november worden het rapport en de belangrijkste onderzoeksbevindingen in detail gepresenteerd, aan alle betrokkenen en belangstellenden. Ook wordt er gewerkt aan een publieksvriendelijke brochure, waarin staat beschreven hoe je bij het beheer van grasland het beste rekening kunt houden met insecten. Binnenkort meer hierover op deze website!

 

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies