Faunabeheerplan

Wij zijn terughoudend met het inzetten van faunabeheer. Het doden van dieren is een laatste redmiddel dat alleen in een beperkt aantal gevallen in ons beleid past. De notitie beschrijft voor een aantal soorten algemene uitvoeringsrichtlijnen en handelingsruimte voor beheerders om het faunabeheer af te stemmen op lokale situaties.

Deze nee, tenzij benadering is een constante factor die voortgezet wordt vanuit onze jachtnota 1994. De nieuwe notitie faunabeheer verwerkt daarbij de ontwikkeling van de Flora- en Faunawet en de nieuwe landelijke en provinciale regelgeving. Centraal in de notitie staat een beslisboom die weergeeft onder welke voorwaarden faunabeheer mogelijk is.

  • Er moet een duidelijk aanwijsbaar probleem zijn van één van de volgende vijf typen: grote landbouw- of bosbouwschade, onveiligheid in verkeer of waterbeheer, volksgezondheid, schade aan natuur of dreigende vestiging van een uitheemse probleemsoort.
  • Probeer het probleem op een andere manier op te lossen.
  • Pas als dat niet kan: stel een pakket maatregelen op waar faunabeheer onderdeel van is. Het totale pakket moet het oorspronkelijke probleem oplossen.
  • Beperk dierenleed en verstoring. Veiligheid van recreanten moet gewaarborgd zijn.

Wij opereren binnen de landelijke en provinciale beleidskaders, maar leggen in een aantal gevallen aanvullende randvoorwaarden en eisen op. Het faunabeheer wordt bij voorkeur in samenwerking met wildbeheerdereenheden uitgevoerd. De regie blijft bij onze beheerder. Afspraken hierover worden vastgelegd in faunabeheerovereenkomsten.

De notitie is hier te downloaden

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies