Verbetering ecologische waarde IJsselmeer

De aanleg van de Afsluitdijk in 1932 heeft ervoor gezorgd dat we in Nederland droge voeten houden. Tegelijk zorgt het IJsselmeer voor onze zoetwatervoorraad. De Afsluitdijk heeft echter als negatief effect dat de natuurkwaliteit achteruit gaat. Om van het IJsselmeer weer een gebied te maken met een rijke biodiversiteit en hoge visstanden werken we met vele partijen samen aan verschillende projecten om de IJsselmeerkust te versterken en de biodiversiteit te verbeteren.

Friese IJsselmeerkust

De Friese IJsselmeerkust onderscheidt zich door de ondiepe en natuurlijke oevers van rietkragen en schelpenstranden, natte graslandgebieden en bossen op oude buitendijkse zandplaten. Deze natuurlijke kust van het IJsselmeer is de plaats waar de vissen paaien en opgroeien, waar de vogels broeden en zeldzame planten groeien. Deze kust is ook de plaats waar de Zuiderzeestadjes zich presenteren en waar mensen graag naartoe komen om naar het strand te gaan of te wandelen, fietsen en vogels kijken. It Fryske Gea heeft het overgrote deel  van de natuurgebieden aan deze kust in eigendom en beheer.

Versterken ecologie en biodiversiteit

It Fryske Gea werkt de komende jaren mee aan het versterken van de ecologie en de biodiversiteit langs deze kust. Dit gebeurt binnen verschillende projecten waarbij droge rietlanden natter en dynamischer worden gemaakt en er ruimte komt voor waterplanten en waterriet zodat die zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast worden de unieke schelpenstranden en zoetwaterkwelders hersteld. Dit zorgt voor behoud en verbetering van de bijzondere natuurwaarden zoals de kustbroedvogels en natte graslandgebieden. Zo kan deze natuurlijke kust van het IJsselmeer zich nog beter ontwikkelen en maken we de kust klaar voor klimaatverandering.

Natuurbeleving

Tegelijkertijd werken de provincie Fryslân met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân aan projecten op het gebied van recreatie, cultuurhistorie en economie. Voor bewoners en bezoekers biedt de nieuwe inrichting van de IJsselmeerkust straks een prachtige omgeving voor een bijzondere natuurbeleving.

Programma Friese IJsselmeerkust

Het geheel van bovengenoemde natuur- en sociaaleconomische projecten heet Programma Friese IJsselmeerkust. Onderdeel daarvan is het project Versterken Friese IJsselmeerkust. In 2024 starten we in onze natuurgebieden Mokkebank en Warkumerwaard met verschillende werkzaamheden.

Vismigratierivier

De aanleg van de Afsluitdijk heeft er voor gezorgd dat vissen niet meer vrij tussen het zoute buitendijkse Waddenzeewater en het zoete binnendijkse IJsselmeerwater kunnen trekken. Terwijl trekvissen juist zout én zoet water nodig hebben om op te groeien of zich voort te planten. Om dit weer mogelijk te maken, zijn we mede-initiatiefnemer van de Vismigratierivier in de Afsluitdijk. Dit project is tot stand gekomen door de inzet van vele partijen. De initiatiefnemers zijn de Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk en NetVISwerk. Het bijzondere idee voor de Vismigratierivier ontstond in 2011.

Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk

It Fryske Gea werkt met de partijen binnen het samenwerkingsverband Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk aan een gezond en vitaal IJsselmeergebied. Deze coalitie wordt sinds 1 mei 2017 gevormd door Het Flevo-landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. Kijk voor meer informatie op www.hetblauwehart.org.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies