Gearwurking foar it Fryske lânskip

It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland hebben besloten om per 1 januari 2021 intensief samen te gaan werken. In Fryslân raakt het werk elkaar regelmatig. Letterlijk bijvoorbeeld op het landschap dat Fryslân zo typeert, De Slachtedyk. De voorzitters kwamen vandaag bij elkaar op De Slachtedyk bij Boazum om bij de tocht vanaf nu ‘samen op te lopen’. Nu nog op 1,5 meter afstand, per 1 januari 2021 als bestuurlijke eenheid.

It Fryske Gea schakelt Landschapsbeheer voortaan in voor landschapsbeleid en -beheer. Daarnaast worden ondersteunende diensten gedeeld. De samenwerking wordt beklonken met een bestuurlijke fusie, waarbij het bestuur van It Fryske Gea tevens het bestuur van de Stichting Landschapsbeheer Friesland wordt. Met het bundelen van de krachten kunnen we beter opkomen voor de belangen van het Friese landschap.

Investering in de toekomst

Op verzoek van de provincie is in de afgelopen maanden onderzocht hoe een samenwerking tot stand gebracht kan worden. Voor LBF was het de laatste jaren steeds lastiger om zelfstandig te blijven, omdat de financiële positie sterk onder druk stond. Gezien het belang van de activiteiten die LBF uitvoert en het feit dat LBF de kennisorganisatie voor landschap is, is gezocht naar een duurzame oplossing die meer kansen biedt voor het landschap. De uitkomst van het onderzoek is de bestuurlijke fusie, waarbij LBF een zelfstandige Stichting blijft.

Landschapsbeheer Friesland gaat in de toekomst meer capaciteit vrijmaken voor het meedenken in beleidsontwikkeling over hoe grote ontwikkelingen ten goede gekeerd worden voor het landschap. Voorbeelden hiervan zijn de veenweidevisie, dijkversterkingen, de inpassing van duurzame energiewinning en de nieuwe bossenstrategie. De medewerkers van Landschapsbeheer zullen minder vaak zelf projecten uitvoeren en vaker anderen in staat stellen om het landschap te beschermen en te beheren. Daarvoor geven zij ondersteuning aan agrarische collectieven, dorpen die natuur in en om hun woonomgeving willen stimuleren en natuurlijk de beheerploegen die op vrijwillige basis belangrijke parels van het Friese landschap onderhouden.

‘Nije kânsen foar it Fryske lânskip’

Voor Arjen van der Meer, voorzitter van It Fryske Gea, is de ondersteuning van Landschapsbeheer een investering in de toekomst: ‘Der komme in oantal grutte romtlike yngrepen oan, dy’t it Fryske lânskip meitsje of brekke kinne én der is by de minsken sels mear ferlet om natuer en lânskip te beskermjen. In bolwurk fan kennis en fan meitinkers by Landschapsbeheer Friesland is ûnmisber om te helpen dat te ûntwikkeljen.’ Voorzitter Meine Scheweer van Landschapsbeheer Friesland voegt daar aan toe: ‘Der leit in plan wêryn’t Landschapsbeheer syn ûnôfhinklike rol behâlde kin en wêryn’t in sûne organisaasje ûntstiet dy’t nije kânsen makket foar it Fryske lânskip.’ Van der Meer heeft ruime ervaring met samenwerkingsvormen: ‘As foarsitter fan LandschappenNL haw ik de fúzje fan de lanlike koepels begelaat dêr’t It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland beide ûnder falle. It bondeljen fan de kennis en ynset fan personiel, frijwilligers en leden hat echt in mearwearde foar natuer en lânskip.’

Provincie Fryslân ondersteunt de overgang naar deze situatie. Gedeputeerde Douwe Hoogland: ‘We hebben de aandacht en zorg voor het landschap prominent in ons bestuursakkoord gezet. De provincie heeft sterke maatschappelijke partners nodig om alle landschapsvraagstukken, bijvoorbeeld rondom het veenweidegebied, op te pakken. Ook stimuleren wij lokaal draagvlak en de inzet van vrijwilligers. Ik ben daarom blij dat Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea op deze manier hun krachten bundelen. Twee sterke partners die onafhankelijk genoeg zijn om op te komen voor verschillende belangen, zoals Landschapsbeheer Friesland dit bijvoorbeeld doet door de collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen.’

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies