Oproep voor de weidevogel

Gedeputeerde Hoogland van Natuur is grutsk (trots) op de vrijwilligers die actief zijn bij het monitoren en beschermen van de weidevogels. Monitoren ziet hij als van groot belang bij het streefbeeld van het Olterterpoverleg, een effectievere en breed gedragen bescherming van weidevogels.

‘At it hjir net kin dan kin it nergens’ (Als het hier niet kan dan kan het nergens), zei gedeputeerde Hoogland (natuur) toen hij het streefbeeld vandaag in het Sint-Hippolytuskerkje van Olterterp in ontvangst nam van het samenwerkingsoverleg van boeren-, jagers- en natuurorganisaties in Fryslân. Het streefbeeld van de partijen is gericht op 2030. Dan moeten er in Fryslân gebieden van 1000 hectare weidevogelland zijn met een kern van 300 ha kruidenrijk grasland en een hoog waterpeil. Maar ook daarbuiten is ruimte en draagvlak nodig voor weidevogels.

De weidevogels hebben het onverminderd zwaar. Voorzitter Durksz van het Olterterpoverleg noemde als lichtpuntjes de plannen van het Rijk voor inclusief boeren, de inzet van bijvoorbeeld een gemeente als Leeuwarden, de goede wil bij (jonge) boeren en vrijwilligers, de potentie van ‘krachten bundelen’ en ook het positieve nieuws over de grutto-aantallen in 2019. Maar ook minder positieve ontwikkelingen kwamen aan de orde. De kievit heeft het weer moeilijker gehad dit jaar en niet te vergeten, het verdienmodel voor de (jonge) boeren moet beter in zicht komen.

Gedeputeerde Hoogland benoemde voor de uitwerking van de plannen onder meer dat hij grutsk (trots) is op de vrijwilligers die actief zijn bij het monitoren en beschermen van de weidevogels. Monitoren ziet hij als van groot belang: ‘Yn agrarysk natuerbehear geane substânsjele bedraachen om. Wy hawwe bewiismateriaal noadich om der mear út te heljen, want wy sille der foar fjuochtsje moatte by it Rijk om extra middelen te krijen.’  (In agrarisch natuurbeheer gaan substantiële bedragen om. We hebben bewijsmateriaal nodig om er meer uit te halen, want we zullen er bij het Rijk voor moeten vechten om extra middelen te krijgen).

De gedeputeerde zei het gezelschap toe aan de slag te gaan met dit perspectief. En iedereen was het met elkaar eens dat samenwerking cruciaal, of sterker nog, dé voorwaarde is voor succes. Bij de veranderingen waar we nu in zitten moet perspectief zijn voor burgers, boeren én natuur. Als dat niet zo is, is het geen goed plan en gaan de hakken in klei, veen en zand!

Olterterpoverleg

In het Olterterpoverleg bespreken boeren-, jagers- en natuurorganisaties de belangen van weidevogels in Fryslân. Na de eerste voorzichtige stappen ruim 15 jaar geleden is het overleg uitgegroeid tot een belangrijke denktank voor het behoud en de ontwikkeling van weidevogels. Denk aan de Kievit (Ljip), de Grutto (Skries), de Tureluur (Tjirk) en de Scholekster (Strânljip), maar daar houdt het niet op. Alle weidevogels van Leeuwerik tot Wintertaling hebben belang bij de samenwerking. Wat de partijen van het Olterterp in de laatste 15 jaar hebben geleerd is dat investeren in samenwerken ertoe leidt dat je snel actie kunt ondernemen.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies