Vergeten natuurparels; Syp Set en Blauhúster Puollen

De Aldegeaster Brekken, daar hebben de meesten onder ons wel van gehoord. Een uniek en waterrijkgebied waar menig watersportliefhebber zijn hart ophaalt. Toch liggen vlakbij de vergeten Blauhúster Puollen, bestaande uit de drie meertjes: It Vliet, de Sipkemar en de Reidmar, met aangrenzend het boezemgraslandje Tsjesskar en het moerasgebiedje Syp Set. Alleen de namen spreken al tot de verbeelding. Volgens Google Translate staat ‘tsjes’ in het Fries voor ‘dwaas’, wat wellicht betekent dat je vroeger als dwaas werd gezien om dit natte grasland te beheren. Misschien was dat toen ook wel zo, maar nu zijn wij er erg blij mee. Benieuwd waarom?

Op de fiets of per boot buiten verkennen

Het gebiedje Syp Set ligt precies tussen de Aldegeaster Brekken en de Blauhúster Puollen. Je kan het dan ook wel een belangrijk koppelstukje noemen op het gebied van natuurbeheer en recreatie. Het is het middelpunt van een gebied waar je volop geniet van de rust, water, het weidse (typisch) Friese landschap en watervogels. Vanuit de trein van Sneek naar Stavoren rijd je erlangs en sinds enkele jaren ligt er ook een fietspad. Volg de route vanaf Aldegea naar Nijhuzum en maak kennis met deze mooie regio. Het gebiedje Syp Set is niet toegankelijk, maar op de fiets kom je ook langs weidevogelgebied de Ryp, wat zeker een aanrader is! Of stap bij de Pollepleats in Westhem aan boord van een fluisterbootje en beleef de natuur in de Blauhúster Puollen vanaf het water. Vergeet dan vooral niet de Reidmarroute te nemen. Deze nieuwe route is voor een groot deel alleen toegankelijk voor elektrische/hybride aangedreven boten, kanovaarders en SUPpers.

Natuur om zuinig op te zijn en in de gaten te houden

Vooral omdat deze gebieden tezamen onderdeel uitmaken van het Natura2000-gebied ‘De Friese Meren’. Dit betekent dat ze op Europese schaal van betekenis zijn voor bijzondere natuur. Zo vind je hier de Noordse woelmuis en er overwinteren grote aantallen van de kleine rietgans, in het Fries ook wel blaupoatsje genoemd.

We weten dit mede dankzij de hulp van vrijwilliger John Weel, die in al deze gebiedjes al meer dan vijftien jaar een oogje in het zeil houdt. Hij telt het aantal broedvogels en heeft oog voor opvallende waarnemingen. Zo weten we ook dat sinds enkele jaren de roerdomp in de rietkragen van de meertjes broedt. Afgelopen voorjaar was het Syp Set een favoriete plek. Dit is zeker een compliment voor het gebied! Naast de claxon van de passerende trein hoor je hier in het voorjaar dus ook de kenmerkende zware hoempgeluiden van deze prachtige rietvogel (en nee, dat is dan niet je telefoon die op trilfunctie staat).

Een vogelwalhalla van groot tot klein

Verder broeden er diverse soorten eenden, zoals de wilde -, krak-, slob-, tafel- en kuifeend en de laatste jaren ook steeds meer ganzen. De waterral en koekoek worden regelmatig gehoord. En ook de bruine kiekendief is een vaste broedvogel in de kragen van de meertjes. Wanneer je langs het eilandje It Vliet vaart, let dan ook op de grote zilverreigers en aalscholvers die hier hun slaapplaats hebben. En dan hebben we het nog niet eens over alle leuke rietvogeltjes als kleine karekiet, rietzanger, snor en rietgors en de vele bosvogeltjes, zoals blauwborst, braamsluiper, tuinfluiter en de fitis. Soms hoor je er zelfs de spotvogel die deze soorten allemaal imiteert. In het voorjaar word je hier in de vroege uurtjes dan ook op een prachtig vogelconcert getrakteerd!

En als toetje op de vaart…

… schuilen er graag reeën en in het vochtige grasland van het moerasgebiedje Tsjesskar bloeien nog dotterbloemen en echte koekoeksbloemen. Er vliegen dan ook veel vlinders, zoals argusvlinder en hooibeestje. De libellesoort vroege glazenmaker paradeert in het voorjaar langs de oevers met zijn groene toet, de graspieper en gele kwikstaart voelen zich hier thuis en soms zie je er ook een kievit, grutto of watersnip. Geen gebied voor dwazen dus. Kom jij binnenkort een kijkje nemen? Het gebied is buiten de winterrust periode (1 okt – 1 apr) toegankelijk voor waterrecreatie.

Kijk voor meer informatie op de natuurpagina van de Blauhúster Puollen

 

 

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies