Vooroever bij de Grutte Krite opnieuw klaar!

In het kader van het LIFE+ project ‘Booming Business’ wordt volop gewerkt in Nationaal Park de Alde Feanen. Doel van het project is het verbeteren van de natuur, waterkwaliteit en bevaarbaarheid in dit Natura-2000 gebied. Er is de afgelopen jaren al veel werk verzet, waaronder de afronding van het herstel van waterriet en de aanleg van een nieuwe vooroever bij de Grutte Krite. Dit ging alleen niet zonder slag of stoot.

Bescherming van de natuur in de breedste zin

Eén van de grootste stukken open water in De Alde Feanen is de Grutte Krite. Door de wind die meestal vanuit het westen komt is de oostoever erg kwetsbaar voor afslag. Om deze afbrokkeling te stoppen is een vooroever aangelegd in het bestaande water. Dit is een onderwaterkade, waarachter een luwe zone ontstaat van 3,5 hectare. Deze is ondieper gemaakt, zodat ook hier waterriet en andere planten kunnen groeien. Tevens biedt het een veilig plekje voor vogels als de roerdomp en rietzangers. Daarnaast beschermd deze nieuwe oever, variërend van 50 tot 100 meter breed, de waardevolle achterliggende petgaten en botanische legakkers.

Aldus, dat was de bedoeling…

De aanhouder wint, mede met dank aan extra steun

… na de aanleg van het eerste riet wilde de ontwikkeling hiervan helaas niet goed op gang komen. Wat bleek, de diepte achter de vooroever was té diep. Het waterriet en de onderwatervegetatie kon niet verder groeien. Een vervelend probleem, wat we niet hadden voorzien.

Gelukkig was het budget vanuit het LIFE+ project* nog niet op en is dit met extra geld vanuit cofinanciering** via It Fryske Gea opgelost! Hiervan is de oever aangevuld met 18.000 m3 grond, er zijn 60.000 rietstekken gezet en er is een (tijdelijk) raster als vraatbescherming tegen ganzen gerealiseerd. Daar bovenop hebben wij zelf nog twee schelpeneilandjes aangelegd voor visdiefjes. Nu is de vooroever er dan ook helemaal klaar voor! Trots zijn we op het resultaat en alle mooie samenwerkingen die dit mogelijk hebben gemaakt.

 *Het LIFE+ project ‘Booming Business’ is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, It Fryske Gea, STOWA en Wetterskip Fryslân. Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+, het financieringsinstrument van de Europese Unie voor het in stand houden van Natura-2000 gebieden.

**De co- financiering is mogelijk gemaakt door de Hedwig Carolina Stichting, de Bredius Stichting, het Bettie Wiegman Fonds en het Prins Bernhard Cultuur Fonds.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies