Jetze Genee

Verdubbeling aantal weidevogels Makkumer Súdmar

weidevogelwachter Jetze Genee aan het woord

Home » Welkom thuis weidevogel » Verhalen » Verdubbeling aantal weidevogels Makkumer Súdmar

Zoals bekend loopt het aantal weidevogels in Fryslân terug. Dat gaat een bevlogen vrijwilliger als Jetze Genee (43) natuurlijk aan het hart. Als weidevogelwachter houdt hij de nestelende broedparen bij en de hoeveelheid kuikens die jaarlijks vliegvlug worden. Zijn gebied: de Makkumer Súdmar, een polder onder Allingawier.

Afstemming

Het bijzondere aan de Makkumer Súdmar is dat hier de aantallen toenemen. In 2021 is er zelfs, ten opzichte van 2020, sprake van een ruime verdubbeling. Cruciaal voor het succes van weidevogelbeheer in natuurgebieden is, volgens Jetze, de samenwerking tussen pachter en veldmensen ter plaatse. ‘Ik kan gelukkig altijd afstemmen met Harry Wijbrands, de weidevogelexpert van It Fryske Gea. Ook met de boer die het land van de Súdmar pacht, werk ik prettig samen. Zo overleggen we waar en wanneer hij het beste kan maaien. Je kunt geen beslissingen nemen vanachter een bureau, de werkelijkheid is altijd anders.’

Agrarisch Natuurbeheer

Beroepsmatig werkt Jetze als projectleider Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) bij de Provinsje Fryslân. Hij is positief over de manier waarop dat tegenwoordig is georganiseerd. ‘In de gebieden die nu onder Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer vallen, is er focus. Het behouden van de weidevogels door de agrarische collectieven staat centraal. Bovendien wordt het beheerbudget alleen voor kansrijke gebieden ingezet.’

'Daarnaast werken we nauw samen met het Veenweideprogramma en het Aanvalsplan Grutto. Het weidevogelbeheer wordt daarmee, op meerdere plaatsen in de provincie, aanzienlijk versterkt.' Jetze Genee, weidevogelwachter
Jetze Genee

Liefde

Jetzes interesse beperkt zich niet tot weidevogels. Zo is hij geregeld in de Makkumer Súdwaard te vinden. Ook dat is een natuurgebied van It Fryske Gea, maar met een heel andere flora en fauna. Hier zijn grote rietvelden te vinden. Zodra dat gemaaid is, vanaf eind maart, brengt hij samen met zijn heit Sietze en de broers Tsjerk en Dick Andringa, de vele vogelsoorten die er huizen in kaart.

‘Het is belangrijk dat je kunt aangeven wat er leeft, daarmee wordt het belang van zo’n gebied duidelijk,’ zegt Jetze, ‘En ik geniet van iedere wandeling.’ De liefde voor alles wat vliegt, heeft hij van zijn vader. En dat geeft hij weer door aan zijn eigen zoon. ‘Sietze is vier,’ lacht Jetze. ‘Maar hij gaat al graag mee het veld in: vogeltjes kijken!’

Geef de grutto een thuis om groot te worden. Alleen samen houden we onze nationale vogel in Nederland!

Help jij ook mee?
Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies