It Eilân

De voetgangersbrug nabij Goaiïngahuzen vormt de toegang tot It Eilân. Of eigenlijk twee eilanden: It Eilân-East en It Eilân-West. Moeras en grasland vormen de hoofdbestanddelen in dit vogelrijke natuurgebied. U treft hier typische en zeldzame moerasvogels, maar ook weidevogels zoals kievit, grutto en tureluur. Al wandelend langs de rode en blauwe route ervaart u welke rol het water speelde in het leven van de bewoners van dit buurtschap.

“Typische moerasvogels als roerdomp, porseleinhoen en bruine kiekendief broeden hier te midden van rietzangers, kleine karekieten en sprinkhaanzangers.”

Op zowel het westelijke als het oostelijke deel van It Eilân werd eeuwenlang geboerd. Een boerenbedrijf runnen op dit stukje grond was geen gemakkelijke opgave vanwege de afgelegen ligging. Vee verplaatsen, hooi halen of kaas en melk uitventen, alles ging per boot. Op dit moment wonen er op It Eilân nog enkele families. Tegenwoordig is het er makkelijker wonen, zo is It Eilân-East te bereiken via een smalle brug en een pont. De pont wordt gebruikt om landbouwmachines over te zetten. In de jaren ‘90 kreeg het overgrote deel van het gebied een natuurfunctie. It Fryske Gea heeft in het beheer ook te maken met de waterrijke omstandigheden en is afhankelijk van werkschepen.

It Eilân-West

It Eilân-West (circa 120 hectare) bestaat uit moeras en grasland (‘sompe’en ‘bûtlân’ in het Fries). In het moerasgedeelte zie je ondiepe waterpartijen omringd door brede zomen waterriet en grote lisdodde. In de lente kleuren de waterpartijen geel door de massaal bloeiende moerasandijvie. Typische moerasvogels als roerdomp, porseleinhoen en bruine kiekendief broeden hier te midden van rietzangers, kleine karekieten en sprinkhaanzangers. Ook het prachtig gekleurde baardmannetje voelt zich hier thuis. In het voorjaar bevindt zich er een luidruchtige kolonie kokmeeuwen. Binnen deze kolonie vinden paartjes geoorde futen hun bescherming door er middenin te nestelen. De zwarte stern broedt op de jaarlijks uitgelegde nestvlotjes, zo’n vijftig paartjes maken ieder jaar gebruik van deze kunstmatige nesten.

It Eilân-East

It Eilân-East (circa 110 hecare) bestaat uit kruidenrijk grasland met een duidelijk greppelpatroon. In het voorjaar houdt It Fryske Gea het waterpeil zo hoog mogelijk om het gebied aantrekkelijk te maken voor weidevogels als kievit, grutto en tureluur. Waar mogelijk worden de greppels vol water gezet en is er plas-dras. Bloeiende boterbloemen en veldzuring zorgen in de lente voor een gele en rode deken. Maaien gebeurt pas eind juni, begin juli, zodat jonge weidevogels alle kans krijgen om op te groeien. In de winterperiode maken grote aantallen kol- en brandganzen gebruik van de graslanden om er te foerageren. Ook reeën en hazen hebben hier hun thuis. It Eilân-East heeft ook de functie van retentiepolder, een overstroomgebied in een periode van extreem hoge waterstanden in de Friese boezem.

Toegankelijkheid en vervoer

Leuk dat je van plan bent om een bezoekje te brengen aan It Eilân. Het is een geïsoleerd en vogelrijk gebied waar het fijn wandelen is!

Toegankelijkheid
It Eilân is het hele jaar door toegankelijk vanaf het water of via de voetgangersbrug bij Goaiïngahuzen. In het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) is een groot gedeelte van het westelijke eiland gesloten.

Kom je met eigen vervoer?
Parkeren kan op de parkeerplaats op de Kobbewei in Goaiïngahuzen ter hoogte van nummer 5. Via het voetgangersbruggetje kom je op It Eilân-East en even verderop kan je de doorsteek naar It Eilân-West maken.

Kom je met het Openbaar Vervoer (OV)?
Helaas is deze locatie niet makkelijk te bereiken met het Openbaar Vervoer.

Adresgegevens en routebeschrijving
Kobbewei 5, Goëngahuizen

Gebiedskaart en voorzieningen

It Eilân is een geïsoleerd gebied van 230 hectare waar het heerlijk wandelen is langs wetter en reiden (moeras) en bûtlân (weidevogelgebied). Tegelijkertijd ervaar je welke rol het water speelde in het leven van de bewoners. Onderstaand enkele tips voor een geslaagde natuurbeleving.

Honden
Honden zijn niet toegestaan op It Eilân.

Wandelroutes
It Eilân kent twee wandelroutes, een route van 2½ kilometer over It Eilân-West (blauw) en een rondgaande route van 4½ kilometer over It Eilân-East (rood). Van 1 november tot 15 maart zijn deze wandelroutes met elkaar verbonden. Dan kun je over de keersluis in de Goaisleat lopen. Buiten deze periode is de route over It Eilân-West alleen bereikbaar over het water via de aanlegplaats aan de zuidwestkant bij Heachhiem.
It Eilân East fungeert ook als overloopgebied in tijden van wateroverlast, dus het kan er flink drassig zijn.

Informatiepanelen
Bij de parkeerplaats, aan de overkant van de brug, staat een informatiepaneel met interessante informatie over het gebied. Wie de rode wandelroute volgt, komt daarnaast een tafelbord tegen met informatie over de vroegere boerderijen en hun bewoners.

Roekmole
De Roekmole staat op It Eilân-West, aan de oever van de Sitebuorster Ie, en is de grootste spinnekopmolen van Fryslân. Deze molen is een rijksmonument en werd in 1832 gebouwd om de polder Krieke bij buurtschap Warniahuizen te bemalen. In 2010 werd de vervallen molenromp gerestaureerd en overgebracht naar It Eilân. De molen kan nu weer worden gebruikt om water weg te malen.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies